Iseteenindus

Elektribörs: Eesti hinnapiirkonnas hind ligi 45 €/MWh, Soomes 62 €/MWh

24.01.2011
2012. aasta Soome baasenergia tarne hind langes eelmisel nädalal 48,3 €/MWh-st, järgmise 4 kvartali baasenergia tuletistehingute hind Soomes on 54,0 €/MWh.

Eestis ja Leedus mõjutab hindu elektrienergia import. Ehkki hüdroreservuaaride tasemed on Põhjamaades endiselt madalad, langetasid Põhjamaades ja ka Soomes elektri hindu kõrgemad temperatuurid. Lumesadu viimastel nädalatel on Põhjamaade lumevarusid kasvatanud, kuid siiski on lumevarud alla ajaloolise keskmise. Põhjamaade hindasid on aidanud langetada ka kõrge tuumaelektrienergia tootmine ja suur import. Suure hinnavahe tõttu Soome ja Eesti vahel kasutati Estlinki kaablit möödunud nädalal vaid elektrienergia ekspordiks. Eelmisel nädalal eksporditi Soome 61,0 GWh (keskmiselt 363 MW, -2 MW).

Eesti hinnapiirkonna keskmised hinnad olid Soome hindadest eelmisel nädalal 17,1 €/MWh madalamad (nädal varem 27,1 €/MWh madalamad). Tiputundidel olid hinnad Eestis keskmiselt 47,9 €/MWh (Soomes 64,2 €/MWh), mitte-tipu tundidel 41,8 €/MWh (Soomes 59,7 €/MWh). Eesti kõrgeim tunni hind oli eelmisel nädalal 52,0 €/MWh, Soomes 69,2 €/MWh. Leedus oli kõrgeim hind eelmisel nädalal 52,4 €/MWh. Elektrienergia börsihind Leedus oli eelmisel nädalal keskmiselt 0,9 €/MWh kõrgem kui Eestis (nädal varem 2,0 €/MWh kallim).

Elektri avatud ja suletud turu kogutarbimine kahanes Eestis eelmisel nädalal 0,4% võrra 190 GWh-le (vastavalt Eleringi avaldatud andmetele). Õhutemperatuur Harkus tõusis 1,3 kraadi võrra -2,4 kraadile. Tarbimine tegi kahanemise läbi ka Põhjamaades.

Soomes langes tarbimine 1,8% võrra, Rootsis ja Norras vastavalt 1,2% ja 2,3%. Rootsis ja Norras tõusis õhutemperatuur 1,2 kraadi võrra -1,0 kraadile. Helsingis kerkis keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 1,7 kraadi võrra -2,6 kraadile.

2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna* baasenergia tarne** hind tulevikulepingutes langes eelmisel nädalal tasemele 48,3 €/MWh ehk 0,8% võrra. Eelmise aasta oktoobri algusest on 2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna elektrienergia hind tulevikulepingutes kõikunud vahemikus 43,7-53,4 €/MWh. Helsingi hinnapiirkonna 2011. aasta teise kvartali lepingu hind langes eelmisel nädalal 0,2% tasemele 54,4 €/MWh. Seega olid teise kvartali Helsingi hinnapiirkonna tulevikulepingutes hinnad 9,5 €/MWh võrra kõrgemal kui eelmise nädala keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas. Pikemaajaliste lepingute maksumust mõjutavate saastekvootide hind tõusis 2012. aasta detsembrikuu lepingutes eelmisel nädalal 0,1% tasemele 14,9 €/t.

* Nord Pooli süsteemihind (Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind), millele on liidetud juurde Helsingi hinnapiirkonna CfD (näitab palju erineb Helsingi hinnapiirkonna hind süsteemihinnast) hind
** baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat

Ettevõtted, kes tarbivad elektrienergiat aastas rohkem kui 2 gigavatt-tundi, peavad elektrit ostma avatud turult alates 1. aprillist 2010. Eestis on ligi 260 vabatarbijat.

1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh

Margus Vals, Eesti Energia energiakaubanduse direktor