Iseteenindus

Vaata järele keskkonnapäeva „Kas kohalik kasu toob tuulikud tagahoovi?“

26.10.2021

Eesti Energia tänavune keskkonnapäev otsis vastust küsimusele, kas tuuleparkidest tekkiv sotsiaalmajanduslik ja rahaline kasu kaalub üles tuuleparkide mõju elukeskkonnale või hoopis parandab seda.

Päeva esimene pool andis ülevaate rohepöörde mõjutajatest, riigi taastuvenergia eesmärkidest ja ootustest arendajatele. Samuti selge pildi, kuhu praegu tuuleparke planeeritakse ning milliste looduskaitseliste piirangutega tuleb planeeringute elluviimisel arvestada ja kas piiranguid järgides on võimalik taastuvenergia eesmärke saavutada.

Majandusministeerium tutvustas väljatöötamisel olevat regulatsiooni kohaliku omavalitsuse või kohaliku kogukonna saadava hüvitise kohta tuuleparkide rajamisel.

Pärastlõunal jagas oma kogemust maailma juhtiv meretuuleparkide arendaja Ørsted, kuidas on tuulepargid kohalikke kogukondi mõjutanud. Sellele järgnes arutelu kohalike kogukondade ja arendajate osavõtul.

Seejärel rääkisid kaks kohaliku omavalitsuse esindajat, kuidas nemad sooviks tuuleparkidest saadava kasu omavalitsuse arengu ja elukeskkonna hüvanguks tööle panna. Päeva viimases arutelus käsitletakse tuuleparkidega seotud hirme, mille põhjendatusele vastavad keskkonnamõjude hindajatest eksperdid. Päeva modereeris Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.


Keskkonnapäeva (26.10) programm:

10.00 – 10.10 Tervitussõnad ja sissejuhatus
Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees
10.10 – 10.30 Kuidas kliimamuutused meie igapäeva hakkavad mõjutama?
Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktor
10.30 – 10.50 Eesti eesmärgid ja riigi roll taastuvenergia tootmise suurendamiseks
Jaanus Uiga, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja
10.50 – 11.10 Planeerimisel olevad tuulepargid
Triin Lepland, rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
11.10 – 11.20 Looduskaitse ja tuuleparkide planeerimise tasakaal
Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige
11.20 – 11.40 Kohaliku kasu regulatsiooni hetkeseis
Jaanus Uiga, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja

11.40 – 12.15 PAUS

12.15 – 12.50 Ørstedi kogemus: kuidas on tuulepargid kohalikke kogukondi mõjutanud
Thomas Frøyland, Ørstedi Grupi kogukonna suhete juht

12.50 – 13.35 ARUTELU: Kas kohalik kasu leevendab mõju kohalikule?
Aavo Kärmas, Enefit Greeni juhatuse esimees
Kuido Kartau, Saare Wind Energy OÜ juhatuse liige
Eero Rändla, Paikuse osavallakogu esimees
Raio Piiroja, ettevõtja
Inge Talts, Hiiu Tuul MTÜ ja Hiiu vallavolikogu liige

13.35 – 14.30 LÕUNA

14.30 – 14.50 ARUTELU: Visioon rohelisemast tulevikust
Ingvar Saare, Kihnu vallavanem
Andres Metsoja, Pärnu linnavalitsus

14.50 – 15.35 ARUTELU: Tuuleparkide ehitamise mõju ja levinumad küsimused
Piret Toonpere, Lemma OÜ keskkonnakonsultant
Kaile Eschbaum, Hendrikson&Ko OÜ keskkonnakonsultant
Riin Kutsar, Roheplaan OÜ keskkonnakonsultant
Hendrik Puhkim, Skepast&Puhkim OÜ keskkonnakonsultant

15.35 – 15.40 Kokkuvõte
Heddy Klasen, Eesti Energia keskkonnajuht