Iseteenindus

Leedu 75MW tuulepargi investeerimisotsus

24.09.2021

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

***

Eesti Energia kontserni nõukogu on otsustanud anda nõusoleku 75MW Akmene tuulepargi investeerimisotsuse osas. Tuulepark ehitatakse Leedus Eesti Energia 100%-se tütarettevõtja Enefit Greeni alla kuuluva UAB „Vejo parkai“ poolt. Eesti Energia nõukogu otsuse järgselt on sõlmitud leping UAB „Vejo parkai“ ja tuuleturbiinide tarbija General Electric ning ehitustöid läbi viiva UAB Merko statyba vahel. UAB Merko Statyba on Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld- ja elamuehituse töid ja kuulub Baltikumi juhtivasse ehituskontserni AS Merko Ehitus.

Investeerimisotsus võimaldab Eesti Energia kontsernil liikuda edasi kasvuplaaniga, mille keskseks osaks on taastuvenergial põhinev elektritootmine. Akmene tuulepargis saab olema kuni 14 tuuleturbiini nominaalvõimsustega 5,3 ja 5,5 MW. Kogu investeeringute summa on ca 85 miljonit eurot, millest u 66 miljonit eurot moodustab tuuleturbiinide tarneleping ja u 19 miljonit eurot ehitustööde leping. Valmiva pargi aastane eeldatav tootmiskogus on 258 GWh, mis teeb Akmene pargist valmides Eesti Energia kontserni suurima tuulepargi. Eesti Energia kontserni tänane taastuvelektri tase tuulest ja päikesest on umbes 1,1TWh.

Plaanide kohaselt annab tuulepark esimese elektritoodangu 2023. aasta lõpuks, ehitustöödega plaanib UAB Merko statyba lõpule jõuda 2022. aasta III kvartalis. Tuulepargi tulupool on maandatud pika-ajalise elektri müügi lepinguga (inglise keeles PPA ehk Power Purchase Agreement) esimeseks 5-ks aastaks 80% toodangu osas koostöös Eesti Energia klienditeenuste üksusega, millel on Baltikumis tugev esindatus. Koostöö tulemusena on leitud elektritarbijad, kes on valmis ostma valmiva Akmene 75MW tuulepargi taastuvelektrit.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „Prospektimäärus“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee