Iseteenindus

Eesti Energia ja GE kokkulepe Auvere elektrijaama osas

13.09.2021

16. augustil 2021. aastal sõlmisid Enefit Power AS, 100%-ne Eesti Energia AS tütarettevõtja, ning GE Power Estonia AS, GE Power Sp. z.o.o. ja GE Steam Power System S.A.S. (edaspidi GE) kokkuleppe seoses Auvere elektrijaama garantiitasudega perioodil juuli 2018 kuni august 2020. Kokkuleppe tulemusena on Stockhlomi arbitraažikohtusse antud vaidlus lõpetatud poolte vahelise kokkuleppega 10. september 2021 seisuga ning GE kompensatsioon Enefit Power AS-le on summas 30,0 mln eurot, millest 28,0 mln eurot on juba välja makstud 2020. aasta IV kvartalis pangagarantii väljanõudmise kaudu (vastav info avaldatud 2020. majandusaasta auditeeritud aruandes).

Ülejäänud summa kuulub kompenseerimisele Auvere elektrijaamaga seotud tööde ja teenustena, mida GE osutab Enefit Power AS-le. Saavutatud kokkulepe kajastub Eesti Energia III kvartali majandustulemustes.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
[email protected]