Iseteenindus

Muutuvad Eesti Energia tüüptingimused

01.04.2021

Alates 1.06.2021 jõustuvad Eesti Energia uuenenud tüüptingimused. Tüüptingimused on meie elektrilepingute ja teiste teenuste lahutamatu osa.

Olulisemad muudatused:

  • Vähendame ja ühtlustame kõikides Eesti Energia AS-i lepingute tüüptingimustes eraklientidele sätestatud viivisemäära vahemikus 0,07% - 0,1% viivisemääraga 0,066%.
  • Ühtlustamise eesmärgil asendame kõikides Eesti Energia AS-i lepingute tüüptingimustes äriklientidele sätestatud viivisemäära vahemikus 0,1% - 0,19% viivisemääraga 0,2%.
  • Eesti Energia AS elektrilepingu tüüptingimustesse lisandus punkt, mille kohaselt on Eesti Energial kui müüjal õigus hinnapaketti ühepoolselt muuta, kui ostjal on müüja ees võlgnevus või kui ostja suhtes on algatatud pankrotimenetlus. Müüja teatab hinnapaketi muutmisest ostjat ette vähemalt 14 päeva.