Iseteenindus

Taastuvenergia ettevõtte omandamine Eestis

03.03.2021

1. märtsil 2021. aastal allkirjastas Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja Enefit Green AS lepingu Eestis tegutseva tuuleenergia ettevõtte Raunistal AS aktsiate omandamiseks. Poolte kokkuleppel on tehingu hind konfidentsiaalne. Käesoleva omandamisega saab Enefit Green enda portfelli ja ehitab valmis Ida-Virumaal asuva Purtse tuulepargi. Purtse tuulepargi eeldatav elektri tootmise alustamine jääb 2023. aastasse, ehitustegevuse algus jääb 2021. aasta lõppu. Purtse tuulepargi eeldatav koguvõimsus saab olema 20 MW, tehnilised detailid selguvad pärast hangete läbiviimist.

Antud omandamine on osa Eesti Energia strateegiast kasvatada taastuvenergia tootmise portfelli Läänemere regioonis.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
[email protected]