Iseteenindus

Eesti Energia veab Eesti energiapööret

28.01.2021

Eesti Energia tootis 2020. aastal Balti riikides ja Poolas kokku kümme teravatt-tundi (TWh) energiat, millest elekter moodustas 38%, soojus 11% ning vedelkütused 51%.

Toodetud 3,8 TWh elektrist moodustas taastuvelekter 2020. aastal 40% ehk 1,5 TWh. Suurima panuse aastaga viiendiku võrra kasvanud taastuvelektri toodangusse andsid Eestis ja Leedus paiknevad tuulepargid, mis tootsid kokku 1,1 TWh taastuvelektrit.

Toodetud 1,1 TWh soojusenergiast moodustas taastuvatest allikatest toodetud soojus kolmandiku. Kokku tootis Eesti Energia taastuvenergiat – taastuvelektrit ja taastuvsoojust – 1,9 TWh, mis moodustab 38% kontserni elektri ja soojuse kogutoodangust.


Vedelkütuseid tootis Eesti Energia rohkem kui kunagi varem ehk 5,1 TWh (452 000 tonni), mis täidab riigi ootust põlevkivi efektiivsemalt ja keskkonnahoidlikult väärindada.

Energiatootmise süsinikuintensiivsuse vähendamine tähendas, et ettevõtte CO2 emissioon langes 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga 35% ehk 5,9 miljonilt tonnilt 3,8 miljoni tonnini. Viimase kolme aastaga on süsinikujalajälg langenud enam kui kolm korda.


Elektrienergiat müüs Eesti Energia koduturgudel kokku 7,7 TWh, mida on tootmismahust kaks korda enam. Soojusenergia müük ulatus 0,9 TWh-ni ning vedelkütuste müük 461 000 tonnini. Gaasi müük kahekordistus 2 TWh-ni.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et tootmis- ja müügimahtudele avaldas tugevat mõju koroonapandeemiast ja ilmastikust tingitud väiksem nõudlus energia järele.

„Olime tunnistajaks võimatuna näivale miinushinnale naftaturul ning kogesime esimest korda ka Eestis, kuidas mõne tunni vältel maksti elektritarbimisele peale. Energiaturgudel oli ebakindlust ja hinnavolatiilsust varasemate aastatega võrreldes märksa enam,“ kommenteeris Sutter.

„Möödunud aasta tootmistulemuste pealt näeme, et energiapööre pole ainult jutt, vaid Eesti Energia on seda aktiivselt eest vedamas. Esmakordselt oleme tootnud põlevkivist rohkem õli kui elektrit ja jõudsalt kasvatanud taastuvenergia toodangut ning samas suunas liigume ka edaspidi,“ kinnitas Sutter.

Ühik 2020 2019 Muutus Muutus %
MÜÜGIMAHUD
Elektrienergia müügimaht GWh 7 725 8 644 -919 -11%
sh jaemüük GWh 6 977 7 514 -537 -7%
Soojusenergia müügimaht GWh 892 819 73 9%
Võrguteenuse müügimaht GWh 6 706 6 878 -173 -3%
Vedelkütuste müügimaht GWh 461 436 25 6%
Gaasi müügimaht GWh 2 038 924 1 114 120%
TOOTMINE
Elekter GWh 3 808 5 549 -1 742 -31%
Sh taastuvenergia GWh 1 516 1 280 236 18%
Soojus GWh 1 087 1 150 -63 -6%
Sh taastuvenergia GWh 353 374 -21 -6%
taastuvenergia osakaal (elekter+soojus) % 38 25 13 52%
Vedelkütused GWh 5 094 4 986 108 2%
Vedelkütused tuh tonni 452 442 10 2%
CO2 kogu emissioon mln t 3,8 5,9 -2,1 -35%
Elektritootmise CO2 intensiivsus t/MWh 0,69 0,86 -0,2 -20%
Energiatootmise CO2 intensiivsus t/MWh 0,37 0,50 -0,1 -26%