Iseteenindus

Eesti Energia AS 2020 esialgsed müügi- ja tootmismahud

28.01.2021
Ühik 2020 2019 Muutus %-des
MÜÜGIMAHUD
Elektrienergia müügimaht GWh 7 725 8 644 -11%
Jaemüük, sealhulgas: GWh 6 977 7 514 -7%
Eesti GWh 3 927 4 330 -9%
Soome GWh 31 16 +94%
Läti GWh 981 993 -1%
Leedu GWh 1 427 1 196 +19%
Poola GWh 582 930 -37%
Rootsi GWh 29 48 -40%
Soojusenergia müügimaht GWh 892 819 +9%
Võrguteenuse müügimaht GWh 6 706 6 878 -3%
Vedelkütuste müügimaht tuh tonni 461 436 +6%
Gaasi müügimaht GWh 2 038 924 +120%
TOOTMINE
Elekter GWh 3 808 5 549 -31%
Sh taastuvenergia GWh 1 516 1 280 +18%
Soojus GWh 1 087 1 150 -6%
Sh taastuvenergia GWh 353 374 -6%
Vedelkütused energiaühikutes GWh 5 094 4 986 2%
Vedelkütused tonnides tuh tonni 452 442 2%
taastuvenergia osakaal (elekter+soojus) % 38 25 52%
CO2 kogu emissioon mln t 3,8 5,9 -35%
Elektritootmise CO2 intensiivsus t/MWh 0,69 0,86 -20%
Energiatootmise CO2 intensiivsus t/MWh 0,37 0,50 -26%
Kaotatud tööajaga õnnetuste arv 1m töötunni kohta sagedus / 1 mln h 1,42 1,57 -10%
Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee