Iseteenindus

Eesti Energia sõlmis Leedus rekordilise roheenergia ostulepingu

17.08.2020

Eesti Energia sõlmis lepingu Leedu tuuleenergiaettevõttega E energija, millega ostab kümne aasta jooksul ära kogu tulevase tuulepargi poolt toodetava roheenergia. Tegemist on ajaloo suurima sellise tehinguga Baltimaades.

2022. aastal käivituv E energija Telšiai 68,9 MW tuulepark toodab aastas 235 GWh roheelektrit, millega kataks ligi 80 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise. Lisaks koduklientidele hakkab Eesti Energia tuuleenergiaga varustama ärikliente, et luua ettevõtete jaoks senisest paremad võimalused oma tegevust keskkonnasõbralikumaks muuta.

Kunagi varem ei ole Baltimaades nii pikaajalist ja suuremahulist roheenergia ostulepingut sõlmitud. Just Eesti Energia valmisolek 10 aasta jooksul kogu tuulepargi toodang ära osta, oli pargi finantseerimise võtmeteguriks. Baltimaade suurim roheenergia ostuleping sai teoks tänu heale koostööle E energia, General Electricu ja SEB-ga.

Eesti Energia on tütarettevõtte Enefit Green kaudu piirkonna juhtiv taastuvenergia arendaja, kuid koostöö ja pikaajalised elektriostulepingud teiste arendajatega võimaldavad ettevõtte juhatuse liikme Margus Valsi sõnul anda veel suurema panuse Baltimaade kujunemisel juhtivaks emissioonide vähendajaks terves Euroopas, tõstes samal ajal piirkonna energiasõltumatust.

„Rahvusvahelise energiaettevõttena on meie ülesanne igal koduturul pingutada nutikamate kliendilahenduste ja puhtama energiatootmise nimel,“ ütles Vals. „Soovime teha seda mitmekülgselt, mistõttu panustame nii taastuvenergia arendaja kui selle kokkuostjana, et pakkuda oma klientidele veelgi suuremas mahus puhast energiat. Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas oma roheenergia portfelli kasvatada.“

Eesti Energial on Leedus tegutsemisel pikaajaline kogemus. Energiamüügiga on seal tegeletud üle 10 aasta ning kontserni taastuvenergiaettevõttele Enefit Green kuulub seal viis tuuleparki ning ligi pool ettevõtte aastasest tuuleelektri toodangust tuleb just Leedust.

„Meie rahvusvaheline bränd Enefit on Leedus tuntust edukalt kasvatanud ning ettevõttel on oluline eelis nii hinna kui ka pakkumise sisu osas. Kohalikult toodetud elektril on inimestele oluline väärtus ja meil on hea meel, et saame seda pakkuda,“ lisas Vals.


E energija rajatav 68,9 MW võimsusega tuulepark on riigi suurim ja asub Lääne-Leedus Tryškiai piirkonnas ja alustab tööd 2022. aastal. Energiaostu leping kehtib 2032. aastani. Eesti Energia ostab ära kogu tuulepargi toodangu ja päritolutunnistused.

„E ergijana oleme rõõmsad, et saame olla taastuvenergia arendajate esirinnas ja sõlmida piirkonna esimese niivõrd suure roheenergia müügilepingu. Rajades esimese toetuste vaba tuulepargi Baltimaades, avame ukse muutusteks terves siinses energiasüsteemis. Täname Eesti Energiat meie eesmärkide toetamise eest nendel keerulisetel aegadel,“ ütles E energija tegevjuht Gediminas Uloza.

Leedu SEB panga juhatuse liikme ja ettevõtete panganduse valdkonna juhi Vilius Juzikise sõnul nõuab Euroopa Liidu riikide ühine eesmärk kujundada 2050. aastaks kliimaneutraalset majandust suurt tööd ja täielikku üleminekut taastuvatele energiaallikatele.

„Leedu kliimatingimustes on tuuleenergia laialdaselt kättesaadav ning igati konkurentsivõimeline energiaallikas, mistõttu peab see mängima olulist rolli Euroopa Liidu ühiste eesmärkide saavutamisel ja riigi jaoks kogu vajalikku elektrienergia tootmismahtu kindlustamisel. Tuuleenergiasse tehtavad investeeringud on samuti olulised selleks, et toetada energiasõltumatust, vastata kohaliku energianõudluse kasvule ning säilitada konkurentsivõimeline elektrihind nii kohalikele majapidamistele kui ka ettevõtetele. Alanud energeetika ümberkujundamise protsessis saavad pangad mängida olulist rolli sobivate finantslahenduste pakkumisel, mille tõttu on puhta energia levikut soodustavate ettevõtete finantseerimine SEB panga jaoks esmatähtis,“ ütles Juzikis.

Tuulepark on GE ja E energija koostööprojekt, mida esimene varustab kolmeteistkümne 5,3MW maismaa tuuleturbiiniga, mis on suurim omasuguste seas.

Leedu äriklienditurul on ettevõte Enefit brändi all tegutsenud juba 2007. aastast ning on saavutanud tugeva positsiooni nii elektri- kui ka gaasimüüjana, omades ligi 8-protsendilist turuosa. Leedu kodukliendi elektriturg avaneb tarbijatele 2021. aasta 1. jaanuaril ehk kaheksa aastat hiljem kui Eesti energiaturg. Eesti Energia alustas Leedu koduklientidele elektri müüki käesoleva aasta alguses.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on pakkuda digitaalsete lahenduste toel suurepärast kliendikogemust ning jõuda 2024. aastaks 1 miljoni kliendini Läänemere piirkonnas.