Iseteenindus

Eesti Energia müüs Iisraeli ettevõttele õiguse ehitada omale Enefit õlitehas

06.04.2020

Eesti Energia enamusosalusega ettevõte Enefit Outotec Technology (EOT) sõlmis Iisraeli firmaga Rotem Energy Mineral Partnership (REM) lepingu, millega algavad esimese Enefit tehnoloogial põhineva õlitehase projekteerimistööd väljaspool Eestit.

Järgmise kolme kuu jooksul koostavad Eesti tippspetsialistid Enefit tehnoloogial põhinevat õlitehast rajada sooviva REMi jaoks eelprojekti ning täiendavad analüüsid, mille alusel otsustab Iisraeli ettevõte oma järgmised sammud. Juba varem on ettevõtete vahel sõlmitud litsentsileping, mis tähendab, et positiivse investeerimisotsuse korral kasutatakse tehase rajamisel just Enefit tehnoloogiat. Lisaks osaleb Eesti Energia projektis konsultandina.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul valis REM oma õlitehase rajamiseks Enefit tehnoloogia põhjusel, et tegemist on teadaolevalt kõige efektiivsema ja väikseima keskkonnamõjuga tööstuslikult tõestatud põlevkivi väärindamise tehnoloogiaga maailmas.

„Eesti inseneride loodud unikaalne Enefit tehnoloogia võimaldab efektiivselt ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi ning töödelda õliks vanarehvid ning perspektiivis ka plastjäätmed. Just tõhusus ja võimekus toetada keskkonnaprobleemide lahendamist läbi ringmajanduse muudab Enefit tehnoloogia atraktiivseks,“ ütles Vals. „Eesti Energia üks tegevussuundi on meie ainulaadse oskusteabe ja põlevkiviõlitehnoloogia eksport riikidesse, mis soovivad oma põlevkivivarusid lähemalt uurida ja neid kasutusse võtta. Viimase aasta jooksul saavutatud tulemused tõestavad selle valiku õigsust.“

REMi ning EOT ja Eesti Energia vahel sõlmitud lepingute järgi osalevad Eesti eksperdid projekti kõikides etappides, teostades projekteerimis- ja inseneritöid, pakkudes tehnilist tuge ja muid teenuseid, mis on õlitehase rajamiseks vajalikud. Kui Eestis on kokku arvel 4,6 miljardit tonni põlevkivivaru, siis ainuüksi Kesk-Iisraelis asuval Mishor Rotemi alal, kus tegutseb REM, on põlevkivivaru 2 miljardit tonni.

Enefiti tehnoloogia võimaldab ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi. Õli tootmiseks kasutatakse lisaenergiat minimaalselt, sest tootmisseadmed varustavad end sellega ise ning tootmise kõrvalsaadusena tekkivat kõrge kütteväärtusega põlevkivigaasi saab kasutada elektrijaamades elektri toomiseks. Sel moel saadakse Enefiti tehnoloogia abil maavarast kätte enam kui 80% selles sisalduvast energiast.