Iseteenindus

Estonia kaevanduses katkestatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt töö

02.04.2020

Eesti Energiale kuuluva Estonia kaevanduse töötajal tuvastati eile koroonaviirus. Viiruse leviku tõkestamiseks sulgeb Eesti Energia ajutiselt kaevanduse allmaaprotsesside töö ja ligikaudu 800 kaevurit suunatakse koju. Kaevanduse töö ajutine peatumine ei sea ohtu elektri ja õli tootmist, kuna Eesti Energia põlevkiviladudes on täna piisav põlevkivi varu.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola selgitas, et positiivse viiruseproovi andnud töötajal oli enne haigestumist kokkupuude vähemalt 16 kolleegiga, kelle ettevõtte on suunanud koroonaviiruse testimisele.

„Esialgu sulgeme kaevanduse allmaaprotsessid kaheks päevaks, et saaksime ülevaate tegelikest haigestunute hulgast. Kui see on selge, siis saame teha edasised otsused ja vajadusel kaevanduse töö ka pikemaks perioodiks peatada, mis esialgu võib olla kaks nädalat. Räägime läbi ka Töötukassa ja ametiühingutega täiendavate meetmete osas. Seejärel otsustame töö jätkamise osas juba vastavalt kujunenud olukorrale. Oluline on viia viiruse leviku risk võimalikult minimaalseks. Oleme kaevanduse töös viiruse leviku tõkestamiseks ettevaatusabinõud küll kasutusele võtnud, kuid paraku on tööprotsess selline, kus lähikontakte pole võimalik vältida, seetõttu ennekõike inimeste tervise hoidmiseks sellise otsuse vastu võtsimegi,“ rääkis Vainola.

Kaevanduse allmaaprotsesside töö ajutine peatamine hõlmab kokku ligikaudu 800 töötajat. Estonia kaevandus töötab viiepäevase töönädalaga. Tööprotsessid allmaakaevandamisel on sellised, kus sõltumata senistest valitsuse ja tööandja poolt kehtestatud inimeste tervise kaitse meetmete kohaldamisest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ei ole kahjuks õnnestunud viiruse levikut ära hoida.

Seetõttu ei saa maa all töötavatele inimestele hetkel tööd anda. Eesti Energia tagab kaevanduse töötajatele hetkel palga säilimise vähemalt 70% ulatuses ja Töötukassaga ning ametiühingutega räägitakse läbi võimalusi täiendavate meetmete kasutuselevõtuks, kui kaevanduse töö ajutine peatumine venib pikemaks.


Taustaks Eesti Energias eriolukorra ajal kasutusele võetud meetmetest ja töökorraldusest:

Eesti Energias on loodud eriolukorra lahendamisega tegelev kriisikomisjon, mille tööd juhib ettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter. Energiakontsernis on kasutusele võetud ettevaatusabinõud viiruse leviku tõkestamiseks. Esmakordselt teavitati töötajaid viirusega seonduvast veebruari lõpus. Ettevõttes on koostatud tegevuskavad viiruse leviku tõkestamiseks, mis arvestavad erinevaid stsenaariumeid, annavad käitumisjuhiseid ja selgitavad töökorraldust. Kriitilistel töökohtadel töötajatele on Eesti Energia loonud võimekuse kiirkorras tervisekontrolliks. Igal kontserni elutähtsa teenuse osutajal on oma toimepidevuse riskianalüüs ja plaanid koostatud vastavalt hädaolukorra seaduse nõuetele.

Tootmisüksuste ja kontoriruumid on varustatud käte desinfitseerimisvahenditega. Töötajaid vedavaid busse desinfitseeritakse enne ja pärast reise. Inimesed on informeeritud Terviseameti soovitustest hügieeni hoidmiseks ja viiruse leviku vältimiseks. Ettevõtte jälgib, et nõudeid täidetaks. Haigussümptomitega töötajad ja viirusekandjaga kokku puutunud töötajad saadetakse koju.

Ettevõtte töötajateni on samuti viidud info nn 2+2 reeglist. Kui töö iseloom ei võimalda antud meedet täiel määral täita, siis inimesed peavad kasutama isikukaitsevahendeid. Igal töötajal on palutud informeerida tööandjat, juhul kui tal on tuvastatud haigus, ta puutus kokku viirusekandjaga või lähedaste hulgas on karantiini suunatuid või kui ta viibis kohas, kus on tuvastatud viiruse levik. Need ruumid, kus on viibinud viiruse diagnoosiga inimene, desinfitseeritakse.

Eesti Energia võimaldab kaugtöö tegemise töötajatele, kelle töö tegemise iseloom ei nõua töökohas viibimist. Praegu töötab üle 1500 ettevõtte töötaja ehk ligi kolmandik kodukontorist. Üritused ja suuremad koosviibimised on tühistatud või edasi lükatud. Peatatud on kõikide ekskursioonide läbiviimine.

Eesti Energia jagab sisekanalites pidevalt infot ja vastatakse kõikidele töötajate küsimustele.

Eesti Energia klientide teenindamine jätkub tavapäraselt. Vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale tagab Eesti Energia nii elutähtsate teenuste nagu elektri ja soojusega varustamine kui ka kõikide teiste teenuste osutamise klientidele.

Eesti Energia jälgib situatsiooni arengut ja vajadusel korrigeerib töökorraldust veelgi.