Iseteenindus

Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise lõpule viimine

01.04.2020

1. aprilli 2020 seisuga on Eesti Energia ainuaktsionär, Eesti Vabariik, viinud lõpule omakapitali suurendamise summas 125 miljonit eurot.

Ettevõtte aktsiakapital suurenes 621,6 miljonilt eurolt 746,6 miljoni euroni läbi 125 miljoni uue 1-eurose nominaalväärtusega aktsia väljalaskmise.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee