Iseteenindus

Eesti Energia hakkas vanarehvidest õli tootma

12.06.2019

Eesti Energia alustas õlitootmist vanarehvidest, panustades ringmajandusse ja aidates kaasa keskkonnaprobleemi lahendamisele.

Ettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et rehvidest õlitootmine on põlevkivitööstuse arengu seisukohast oluline, sest on hea näide sellest, kuidas ka suurenergeetika saab osaleda ringmajanduses ja olla osa keskkonnaprobleemide lahendamisest.

„Aitame kaasa väärtusliku ressursi taaskasutusele, toodame energiat väiksema keskkonnajalajäljega, pakkudes ühtlasi lahendust keskkonnaprobleemile,“ lausus Sutter.

Eesti Energia keskendub esialgu Eestis kokku kogutud rehvide ümbertöötlemisele õliks. Eestis tekib vanarehve aastas umbes 12 000 tonni.

Enefit õlitehaste potentsiaal on töödelda aastas ümber kuni 260 000 tonni vanarehve, mis võimaldab tulevikus kasutada toorainena ka teistest riikidest kokku korjatud rehve.

Keskkonnaminister Rene Kokk märkis, et seni kasutult seisnud vanarehvide õlitootmises kasutamine on igati tunnustamist vääriv jäätmete taaskasutust toetav ettevõtmine.

„Ka keskkonnaministeerium sai siin õla alla panna, taotledes Euroopa Liidult loa rehve sel viisil kasutada,“ lisas Kokk. Viimase vajaliku kompleksloa sai Eesti Energia keskkonnaametilt mai lõpus.

Hando Sutteri sõnul on põlevkivitööstuses praegu keerulised ajad, kus ettevõte peab toime tulema mitme väljakutsega, alustades töötajatele kindlustunde tagasi andmisest kuni selguse saamiseni Eesti elektri varustuskindluse küsimuses.

“Lahendusi olukorrale on erinevaid, kuid üks on selge – põlevkivitööstus peab muutuma kaasaegseks suurenergeetikaks, mis on keskkonda säästvam ja kasutab kütusena erinevaid energiaallikaid. Seda nii elektri- kui ka õlitootmises. Vanarehvidest õli tootmise alustamine on osa sellest muutusest,” rääkis Sutter.

Enefit vedelkütuste ja elektri koostootmise tehnoloogia on maailmas ainulaadne, kõige keskkonnasõbralikum ja efektiivseim põlevkivi väärindamise viis. Tehnoloogia võimaldab asendada kuni 10% põlevkivi vanarehvidega ning nendest kahest komponendist õli ja elektrit toota.