Iseteenindus

Enefit Kaevandused ehitas põlevkivivaldades 50 kilomeetrit veetrasse

24.08.2017

Eesti Energia kooseisu kuuluv Enefit Kaevandused lõpetas hiljuti veetrasside paigalduse Illuka vallas, sellele eelnes veetrasside ehitus ka Iisaku vallas. Teostatud projektide raames said uue ning töökindla veevarustuse ja puhta joogivee üle 150 majapidamise.

Maavara kaevandamise loa tingimuste kohaselt peab Enefit Kaevandused rajama kaevanduse mõjupiirkonda jäävatele majapidamistel alternatiivse veevarustuse, kuna pole välistatud, et kaevandamistegevus mõjutab looduslikku veerežiimi, millele võib järgneda veetaseme langus joogiveekaevudes.

„Põlevkivi kaevandamiseks on vaja kaevandusse valguv vesi ümber suunata ja see mõjutab kaevanduse tegevuspiirkonda jäävate majapidamiste veevarustust. Tegeleme pidevalt olukorra jälgimisega ja koostöös kohalike omavalitsustega oleme leidnud lahendused nii, et kaevanduspiirkonna elanikele on joogi- ja tarbevee varustus tagatud. Lõppenud projektid nii Illuka, Iisaku kui ka teistes põlevkivipiirkonna valdades on suurepärased näited tihedast koostööst kohaliku kogukonna ja suurettevõtte vahel,“ sõnas Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

Ta lisas, et igale projektile eelneb mahukas ettevalmistustöö. „Veevõrgu ning puuraukude asukohad määrame koos kohalike omavalitsustega ning selle tulemusena saavad maapiirkondade elanikud omale kvaliteetse veevarustuse otse oma elamusse. Linnades on see tavapärane, aga suuremas osas Eesti maapiirkondades paraku siiani vaid unistus.“ sõnas Ahti Puur.

Enefit Kaevanduste poolt rajatud puurkaevude sügavus on kuni 130 meetrit, pumpla on varustatud veetöötlussüsteemiga, mis tagab vee kvaliteedi vastavalt tervisekaitse nõuetele. Aastatel 2012-2017 läbiviidud projektide käigus on puhta joogivee saanud üle 150 tarbija, sealhulgas ka Illuka lasteaed-põhikool ja Illuka vallamaja. Kokku on paigaldatud ligi 50 km veetrasse ja 9 puurkaevu. Veetrassi ehituse kogumaksumus põlevkivivaldades on ligi 1 700 000 €.

Peale veevarustussüsteemide üleandmist valdadele tegeleb nende haldamisega kohalik omavalitsus. Veevarustuse väljaehitamine Illuka ja Iisaku valdades teostati koostöös kohalike omavalituste ja mitmete projekteerimis- ja ehitusfirmadega.

Maria Kullamägi
kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 5214678
maria.kullamagi@energia.ee