Iseteenindus

Eesti Energia liitis põlevkivitööstuse laborid

14.07.2017

Enefit Energiatootmise ühendlabor loodi Eesti elektrijaama ja õlitehase keemialaborite ning Balti elektrijaamas asuva labori liitmisel. Enefit Energiatootmise ühendlabor sai hiljuti ka akrediteerimistunnistuse, mis laiendas akrediteeritud uuringute ringi.

Ettevõtte Enefit Energiatootmine juhatuse esimehe Tõnu Aasa sõnul oli ühendlabori loomine tingitud vajadusest koondada põlevkiviuuringute alane kompetents ja arengupotentsiaal ühte tugevasse mitmeprofiilsesse kesklaborisse. „Lõime läbiviidavate katsete ja mõõtmiste ühtse kvaliteeditagamise süsteemi, kinnitasime labori pädevust uuringute valdkonnas ja laiendasime akrediteeritud teenuste spektrit. Akrediteering annab aluse usaldada laboris läbiviidavate katsete tulemusi ja tagada nende usaldusväärsus, mis on väga oluline nii meie enda ettevõtte kui ka partnerite jaoks,” lisas Tõnu Aas.

Mitmeprofiilse labori peamine ülesanne seisneb energiatootmise igapäevases teenindamises ja arendusprojektide toetamises. „Teostame tehnoloogilises protsessis osalevate komponentide keemilist kontrolli ja viime läbi põlevkiviõlide mõõtmisi. Lisaks igapäevasele tööle osaleme erinevates uurimisprogrammides, mis on suunatud tootmistehnoloogia edendamisele,” kirjeldas labori tööd selle juhataja Jelena Obolonskaja. „Meie labor on nüüd suurem ja operatiivsem. Tänu meie professionaalsele meeskonnale ja kaasaegsele tehnikale saame paremini planeerida tööprotsesse, suurendada töö efektiivsust ning rohkem tegeleda uurimismetoodikate arendamisega,” kommenteeris Jelena Obolonskaja.

Ühendlaboris on akrediteeritud 81 uurimis- ja mõõtmismetoodikat, mis teeb Enefit Energiatootmise ühendlaboratooriumi üheks suurimaks. Ettevõtte Enefit Energiatootmine ühendlaboris on 56 töötajat ja 11 jaoskonda. Labori teenuseid kasutavad ka ettevõttevälised kliendid, näiteks biokütuse tarnijad – nii püsikliendid kui need, kes pöörduvad laborisse üksiktellimustega.

Maria Kullamägi
kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 5214678
maria.kullamagi@energia.ee