Iseteenindus

Enefit Taastuvenergia omandas 100% osaluse Paide koostootmisjaamas

12.07.2017

Eesti Energia omandas osaühingult Tootus vähemusosaluse Paide koostootmisjaama haldavas ettevõttes Pogi. Tehingu tulemusena on Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia Paide koostootmisjaama ainuomanik.

Enefit Taastuvenergia juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et Paide koostootmisjaama ainuosanikuks saamine oli loogiline jätk möödunud sügisele, kui osteti välja väikeosanik Impera OÜ osalus ning Eesti Energia kõrval jäi omanikeringi veel OÜ Tootus 16,75% osalusega. „Eesti Energia 2016. aasta suvel kinnitatud strateegia kohaselt kujuneb taastuvenergia järgmisel viiel aastal Eesti Energia üheks kõige olulisemaks kasvuvaldkonnaks. Paides oleme uues keskkonnahoidlikus koostootmisjaamas taastuvenergiat tootnud alates 2013. aastast,“ lausus Kärmas. Poolte kokkuleppel on tehingu hind konfidentsiaalne.

Eesti Energiale enda osaluse müünud OÜ Tootus omanik Andres Alusalu sõnul oli tal huvi enda osakute müügiks, sest suur töö uue koostootmisjaama käivitamisel on praeguseks tehtud. „Nägime aastate eest, et vajame uue ja kaasaegse jaama rajamiseks tugevat partnerit. Eesti Energia oli huvitatud Paidesse investeerimisest ning nii meie partnerlus 2011. aastal alguse saigi. 2012. aastal sai uus jaam juba nurgakivi. Praegu töötab koostootmisjaam korralikult ning nägin, et on sobiv hetk omanikeringist väljumiseks,“ rääkis Alusalu. Andres Alusalu jätkab tööd Paide koostootmisjaama juhtimisel.

Andres Alusalu on Paide soojamajandusega tegelenud üle 20 aasta. „Andres Alusalu vedamisel asutati 1996. aastal soojusettevõte Pogi, mille juhatuses on Alusalu tänaseni. Ta tunneb Paide soojamajandust sama hästi nagu oma viit sõrme. Paide on tänaseks juba kolm aastat olnud Eesti maakaardil linnana, kus on ka oma elektrijaam, mis aitab Eesti vaates tervikuna tagada energiatootmise hajutatuse eesmärki ning suurendab seeläbi Eesti energiasõltumatust,“ rääkis Enefit Taastuvenergia juhatuse liige Innar Kaasik.

2011. aasta 7. oktoobril omandas Eesti Energia Paide soojaettevõttes Pogi enamusosaluse ning peagi alustati uue koostootmisjaama rajamist. 2012. aastal sai uus biokütust kasutav koostootmisjaam nurgakivi. Seadmete proovikäivitamised ning sooja tootmine algasid valmivas koostootmisjaamas 2013. aasta lõpus. Elekter jõudis võrku esmakordselt 2014. aasta juulis.

Paide koostootmisjaama elektriline võimsus on 2 megavatti ja soojuslik võimsus 8 megavatti. Elektrit suudab jaam aastas toota ca 7,5 gigavatt-tundi ning sooja ligikaudu 42 gigavatt-tundi. Koos tipuenergia katlamajadega, mis kasutavad kütusena vajadusel ka masuuti ja biomassi, oli kolmel viimasel aastal soojusenergia tootmisvõimekus keskmiselt 55 gigavatt-tundi aastas. Paide energiaettevõtte aastane arvestuslik puiduhakke kasutus on ligikaudu 33 000 tonni, mille tarnivad peamiselt lähipiirkonna metsa ja puiduga tegelevad ettevõtted.

Analoogset koostootmisjaama omab Eesti Energia Lätis Valka linnas. Valka koostootmisjaam kuulub käesoleva aasta algusest 100% Enefit Taastuvenergiale.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ning Paide ja Valka koostootmisjaamad. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Taastuvenergia vähemusosalus börsile viia. Eesti Energia tegeleb praegu Enefit Taastuvenergia börsileviimise eelanalüüsiga.

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 5285049
kaarel.kuusk@energia.ee