Iseteenindus

Andekate Noorte Energiafond ootab toetustaotlusi

21.10.2016

Tänasest on avatud Andekate Noorte Energiafondi sügisene taotlusvoor. Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud fondi kaudu saab taotleda toetust Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks. Toetustaotlusi võetakse vastu 18. novembrini.

«Ida-Virumaa ühe suurima tööandjana läheb meile piirkonna käekäik väga korda. Lisaks sellele oleme huvitatud pädevast järelkasvust. Kuna mäeinsener on loominguline elukutse, siis toetades erinevates suundades andekaid noori inimesi, toetame põlevkivitööstuse andekat järelkasvu. Soovime noori innustada neid oma eesmärkide poole sihikindlalt liikuma,» ütles Enefit Kaevandused juhatuse esimees Ahti Puur.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Arno Rossman märkis, et toetusfond on hea näide ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse edukast koostööst ühise hea eesmärgi nimel. “Nelja aasta jooksul oleme Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetanud umbes 150 Ida-Virumaa tulevikutegijat. Noored on näidanud üles suurt tänulikkust ning tõestanud, et oskavad seda toetust targalt oma tulevikku investeerida. See tõestab, et teeme õiget asja ning motiveerib meid teemaga edasi tegelema.”

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7-19-aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks, näiteks spordivõistlustel ja konkurssidel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ja muuks. Taotlusi on oodatud esitama noored ise, nende vanemad, õpetajad, huviringide juhid jt. Taotlusankeet on kättesaadav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. Toetused jagatakse välja detsembris.

Möödunud korral laekus Andekate Noorte Energiafondile 54 taotlust, mille seast valiti välja 25 toetuse saajat.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas - kokku on aastane fond 9000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049