Iseteenindus

Eesti Energia: Narva elektrijaamades katsetatakse erinevate kütuste põletamist

20.09.2016

Täna toimuval rahvusvahelisel põlevkivisümpoosionil rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, et ettevõtte elektrijaamades katsetatakse erinevate kütuste ja kütusesegude põletamist, et olla konkurentsivõimelised ka madalate elektrienergia turuhindade puhul. Eesti Energia on katsetanud kivisöe, põlevkivigaasi, puiduhakke, saepuru, põhu ja turba koospõletamist põlevkiviga.

Margus Valsi sõnul on elektrijaamadel keskkonnanõuetele vastamiseks ja konkurentsivõime kasvatamiseks vaja mitmekesistada kütuste portfelli. „Keevkihtkatlad on väga paindlikud, neis on võimalik lisaks põhikütusele põlevkivile väga edukalt põletada erinevaid kütuseid. Näiteks Auvere elektrijaamas saame põletada kuni 50% ulatuses hakkepuitu, lisaks 20% ulatuses turvast ja 10% ulatuses põlevkivigaasi. Eesti elektrijaamas ehitame ühe keevkihtkatla ümber, et suurendada põlevkivigaasi kasutamise võimekust 50 protsendile. Biomassi ja põlevkivigaasi lisamine põlevkivile vähendab oluliselt elektri tootmisel tekkivaid õhuheitmeid ja tagab põlevkivielektri edukama konkureerimise turul,“ rääkis Vals.

2015. aastal tootis Eesti Energia kokku 7,7 TWh elektrit: 6,9 TWh põlevkivist, 0,3 TWh põlevkivigaasist, 0,2 TWh tuulest, 0,1 TWh olmejäätmetest, 0,09 TWh biomassist, lisaks väiksemas mahus ka põlevkiviõlist, kivisöest, turbast, diiselkütusest ja vee-energiast. Eesti aastane elektritarbimine on ligikaudu 8 TWh.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049