Iseteenindus

Kontserni finantsstrateegia ülevaatuse tulemused

19.06.2015
2015. aasta teises kvartalis on Eesti Energia analüüsinud kontserni finantsstrateegia muutust, mis arvestaks nii tänast atraktiivset intressikeskkonda kui ka piire, mille on omaniku ootustes kehtestanud kontserni ainuaktsionär. Ülevaatuse tulemusena on Eesti Energia oma uueks finantspoliitikaks seadnud eesmärgi hoida netovõlg / EBITDA suhtarvu allpool 3,5x taset. Suhtarv vastab omaniku poolt seatud netovõlg / EBITDA piirile.

Täiendav informatsioon:
Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: +372 5668 1568
[email protected]