Iseteenindus

Eesti Energia sõlmis kolmeks aastaks uue kollektiivlepingu

11.06.2015
Eesti Energia AS ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit sõlmisid uue kollektiivlepingu, mis kehtib varasema kahe asemel kolm aastat. Lepinguga on hõlmatud kokku ligi 900 töötajat.

Üldjoontes on uue lepinguga kehtestatud tingimused eelmise lepinguga võrreldes samad. Kollektiivlepingus on võrreldes töölepinguseadusega kokku lepitud soodsamad sätted näiteks tööaja ja puhkuse tingimuste ning töötajatele pakutavate soodustuste osas.

Kokku on Eesti Energia kontsernis erinevate ametühingutega sõlmitud kaheksa kollektiivlepingut.


Lisainfo:

Lotte-Triin Narusk
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Energia AS
GSM 522 2197
E-post [email protected]

Sander Vaikma
Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit
GSM 5553 1578
E-post [email protected]