Iseteenindus

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond ootab taas taotlusi

15.10.2014
Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kolmas taotlusvoor on osalemiseks avatud. Energiafond jagab toetusi Ida-Virumaal elavate noorte huvialaseks arenguks.

Energiafond jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele eesmärgiga panustada Ida-Virumaa noorte mitmekülgsesse arengusse. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, konkurssidel, teadusõppes, olümpiaadidel või mujal osalemiseks.

Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juhi Kaja Kilgi sõnul on 2013. aastal loodud energiafond hea hoo sisse saanud. „Soovime energiafondi kaudu toetada regioonis elavaid andekaid noori ja olla abiks nende unistuste täitmisel. Ida-Virumaa on Eesti Energia jaoks eriline paik ning järelkasvava põlvkonna arengusse panustamine on meie jaoks väga tähtis,“ ütles Kilk. Noorte huvialase tegevuse arendamiseks jagas energiafond kokku üle 11 000 euro ulatuses stipendiume 43-le noorele.

Taotlusi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondile saab esitada alates 15. oktoobrist kuni 12. novembrini. Laekunud taotluste seast valib fondi nõukogu toetuse saajad, kes kuulutakse välja detsembri keskpaigas. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusankeet, mis on kättesaadav IVOLi kodulehel.

Aastas jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

„Kohalikud noored vajavad tuge ja tunnustust ning seda soovimegi energiafondi kaudu neile pakkuda. Energiafondi stipendium julgustab pingutama saavutuste nimel ja see on ka omamoodi tunnustus juba tehtud pingutustele,“ rääkis IVOLi tegevdirektor Urve Erikson. Tema sõnul on stipendiaatide tulemused ja saavutused väga head ning aeg on näidanud, et tegemist on väga oodatud ja vajaliku algatusega.

Energiafondi stipendiaadid valib kandidaatide seast fondi nõukogu. Toetuse saajate otsustamisel arvestatakse noorte seniseid saavutusi, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut, noore mitmekülgsust ja toetuse mõju seatud eesmärkide saavutamisele.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt. Toetusi antakse välja kaks korda aastas sügisel ja kevadel Ida-Virumaal elavatele noortele. Selle aasta kevadel jagas energiafond stipendiume 21-le koolinoorele, kes valiti välja 67 taotleja hulgast. Enim stipendiume jagati spordiga tegelevatele noortele, samuti toetas fond noorte arengut muusika-, kultuuri ja teadusvaldkonnas.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756