Iseteenindus

Estlink 1 uuteks omanikeks saavad Elering ja Fingrid

27.11.2013
Täna allkirjastati esimese Eesti-Soome vahelise merekaabli Estlink 1 müügileping, millega saavad 30. detsembrist ülekandekaabli uuteks omanikeks Eesti ja Soome põhivõrguettevõtted. Müügitehingu kogumaksumus on 77,6 miljonit eurot.

Estlink 1 varad kuuluvad täna aktsiaseltsile Nordic Energy Link ja selle tütarettevõttele N.E.L. Finland Oy. Nordic Energy Link osanikeks on omakorda Eesti Energia (osalus 39,9%), Latvenergo (25%), Lietuvos Energijos Gamyba (25%) ning Finestlink (10,1%). Estlinki müük põhivõrguettevõtetele hiljemalt 2013. aasta lõpuks oli kavas juba investeeringuotsuse tegemisel, vajadus selleks tuleneb Euroopa Liidu regulatsioonist riikidevahelise energiakaubanduse kohta. Estlink 1 rajamiseks elektritootjate poolt saadi regulatsioonis sätestatule tähtajaline erand, mis kehtib 2013. aasta lõpuni.

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul andsid Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energijos Gamyba, Pohjolan Voima ja Helsingin Energia merekaabli elektribörsi kasutusse juba 2010. aastal. „Meil on hea meel, et saime olla Eesti ja piirkondliku elektrituru arengu jaoks fundamentaalse tähtsusega ühenduskaabli rajajateks. Estlink 1 valmimine oli tähtis murdepunkt kogu Eesti energeetikas, millega avasime ukse Põhjamaade energiaturule. Eesti Energial võimaldas merekaabli valmimine müügimahtusid märkimisväärselt kasvatada. Kliendid said tänu kaablile kindluse, et elekter on igal hetkel kättesaadav parima võimaliku hinnaga,“ rääkis Liive.

Müügitehingu jõustumiseks peab kooskõlastuse andma Konkurentsiamet, misjärel saab käesoleva aasta 30. detsembril varade omanikuks 50% ulatuses Soome põhivõruettevõte Fingrid ja 50% ulatuses Elering.

Teenitud tulust tasutakse esmalt ära kaabli rajamiseks Nordic Energy Link poolt võetud pangalaenud, millega rahastati Estlink 1 projekti 80% ulatuses.

Estlink 1 on esimene ühenduslüli Balti riikide ja Põhjamaade elektrivõrkude vahel, mis alustas tööd 2006. aasta lõpus. Estlinki kaabli rajasid Eesti Energia, Latvenergo Lätist, Lietuvos Energijos Gamyba Leedust ning Finestlink (Pohjolan Voima ja Helsingin Energia ühisettevõte) Soomest.

Estlink 1 ülekandevõimsus on 350 MW. Kaabli kogupikkus on 210 kilomeetrit (kaks 105 kilomeetrist paralleelselt kulgevat kaablit), millest 148 kilomeetrit on mere all ning 62 kilomeetrit maismaal. Sügavaimas kohas asub kaabel 100 meetri sügavusel merepõhjas.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756