Iseteenindus

Kliendid hindavad meie teenindusprotsesse ja –kanaleid jätkuvalt kõrgelt

27.08.2013

Igal kuul küsitleme kokku ligi 1300 klienti eesmärgiga saada vahetut tagasisidet oma teeninduskvaliteedi kohta. Meie tänavuaastased küsitlustulemused näitavad, et kliendid hindavad nii teenindusprotsesse kui ka kanaleid endiselt väga heade hinnetega.

5-punktisel skaalal saime märtsist juulini oma energiamüügi teenindusprotsessidele klientidelt keskmise hinde 4,1, teeninduskanalitele aga 4,2. Keskmisest kõrgemaid hindeid andsid kliendid meie elektritööde teenustele (4,4), bürooteenindusele (4,4), võlahalduritele (4,4) ja telefoniteenindusele (4,3). Kuna aasta alguse arveldusprobleemid on nüüdseks lahenenud, on ka klientide tagasiside meie arveldusprotsessile märgatavalt paranenud.

Tagasisidet küsisime klientidelt, kes on viimase kuu aja jooksul meie poole pöördunud või kellega oleme ise kuu jooksul ühendust võtnud. Klientidel palume hinnata just seda protsessi ja teeninduskanalit, millega ta kokku puutus.