Iseteenindus

Teises kvartalis kasvas elektri tootmismaht 18%

31.07.2013
Eesti Energia käive oli teises kvartalis 215 miljonit eurot ehk 22% suurem kui möödunud aasta samal perioodil. Teise kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 72 miljonit eurot ehk 4% enam kui aasta tagasi. Puhaskasumiks kujunes 43 miljonit eurot. Puhaskasumi 76% kasvu põhjustas eelmise aasta teises kvartalis toimunud dividendimakse tulumaksukulust tingitud madal võrdlusbaas.

Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasiku sõnul oli kvartali majandustulemus tugev. „Silma paistab eelkõige elektri tootmis- ja müügimahtude märkimisväärne kasv. Kuna põhjamaade hüdroreservuaaride tase oli tänavu teises kvartalis madalam kui möödunud aastal, püsis börsihind võrreldes möödunud aastaga kõrgemal. Koosmõjus Baltikumi suure nõudlusega elektrienergia järele tootsime 2416 GWh elektrit, mis on 18% enam kui aasta tagasi,” rääkis Kaasik.

Kuigi kontserni elektrienergia müügihind ja kogused kasvasid, vähenes elektri EBITDA võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga nii väiksema müügimarginaali (-12 mln eur) kui ka kasvanud püsikulude tõttu (-10 mln eur). Müügimarginaal vähenes eelkõige CO2 kulude kasvu tõttu, püsikulude kasv tulenes muuhulgas remonttööde suuremast mahust. Elektrimüügist Eesti kodukliendile, mis moodustas Eesti Energia käibest 5%, kasumit ei teenitud.

Vedelkütuste müügihind langes sarnaselt naftatoodete maailmaturuhindadega aastatagusega võrreldes 2%. Põlevkiviõli tootmismaht oli 37 tuhat tonni, mis jäi samasse suurusjärku eelmise aasta teise kvartaliga (40 tuhat tonni). Vähenemine tulenes iga-aastaste kapitaalremontide ajastuse muutmisest. Teises kvartalis vähenes müüdud põlevkiviõli kogus 37% ehk 22 tuhande tonnini. Müügimahu alanemise tingis suurema ekspordipartii ettevalmistamine. Kvartalis kogutud õli realiseeriti kolmanda kvartali alguses.

„Kuigi Enefit280 käivitumise viibimise tõttu jääb tänavune eeldatav õlitoodang uuest tehasest plaanitust väiksemaks, aitab kasumlikkust parandada suurem elektrienergia toodang. Seetõttu ei ole me muutnud 2013. aasta väljavaadet ning ootame jätkuvalt nii müügitulu kui ka kulumieelse ärikasumi kasvu võrreldes möödunud aastaga,” sõnas Kaasik Eesti Energia majandusaasta väljavaatest rääkides.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud kütuste ning elektri- ja soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756