Iseteenindus

Eesti Energia sai Jordaanias lõpliku heakskiidu põlevkivitööstuse väljaarendamiseks

12.06.2013
Eesti Energia tütarettevõte Enefit Jordan sai Jordaania keskkonnaministeeriumilt loa ehitada Jordaaniasse põlevkivielektrijaam. Heakskiit anti pärast seda, kui ministeeriumi määratud komisjon oli läbi vaadanud Enefit Jordani esitatud üksikasjaliku keskkonnamõjude hinnangu.

Keskkonnamõjude hinnangu koostas rahvusvaheline sõltumatu konsultant ja see hõlmab projekti tervet elutsüklit alates elektrijaama ehitamisest kuni selle sulgemiseni. Keskkonnamõjude hinnang viidi läbi Euroopa Liidu ja Maailmapanga keskkonnastandardite alusel ja see annab põhjaliku ülevaate projekti mõjust kõikidele keskkondlikele ja ühiskondlikele teguritele. Täiendavalt on kirjeldatud mõju veekasutusele, pinnasele, õhule, samuti ka sotsiaalmajanduslikku mõju.

„Keskkonnamõjude hinnangu heakskiit annab märku sellest, et projekt, selles kasutatav tehnoloogia ja meie poolt kasutusele võetud keskkonnakaitsemeetmed tagavad projekti minimaalse mõju kohalikule keskkonnale ja kogukonnale,” sõnas Eesti Energia Jordaania projekti direktor Andres Anijalg.

Anijalg lisas, et nõuetekohase keskkonnamõju hinnangu koostamine on aeganõudev protsess, mille nimel on tööd tehtud ca 2 aastat. „Põhjalikult on kirjeldatud piirkonnas valitsevat keskkonda, kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku olukorda ning võimalikku mõju nendele. Teine oluline aspekt oli piirkonna ilmastiku jälgimine – terve aasta jooksul koguti andmeid piirkonna kliimatingimuste osas. Keskkonnamõjude hinnang kinnitas, et projekti ala on kõnealuse projekti läbiviimiseks optimaalne,” lisas Anijalg.

Tänu viimaste aastate jooksul toimunud arengule põlevkivitehnoloogia valdkonnas on suudetud keskkonnamõju oluliselt vähendada. Euroopa Liidu keskkonnamääruste järgi kasutatakse Eesti Energia Jordaania projektis keevkiht-põletustehnoloogiat, mis avaldab keskkonnale minimaalset mõju. Elektrijaam kasutab veekasutuse vähendamiseks ka õhkjahutust.

Plaanide kohaselt hakkab elektrijaam kohalikuks tarbeks elektrit tootma 2017. aastal. Jaama võimsus on 500 MW ja hinnanguliselt hakkab jaam katma ligi 20% Jordaania elektrienergiavajadusest.

Projektiettevõtte Enefit Jordan omanikeks on Eesti Energia AS, YTL Power International Berhad (Malaisia) ja Near East Investments Limited (Jordaania).

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756