Iseteenindus

NB! Info on jooksvalt täiendamisel

Universaalteenus

Riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakett

Eesti Energia hakkab pakkuma riiklikku universaalteenust

Universaalteenus on riigi loodud võimalus osta järgneval neljal aastal elektrit börsivälise hinnaga.

Universaalteenus on mõeldud kodutarbijatele ja kodutarbijatele elektrit vahendavatele isikutele (korteriühistud, haldusettevõtted jt).

Hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel. Tootjahinnale lisandub müüja kulukomponent.

Universaalteenus

Kuidas käib universaalteenusele üleminek?

Hoolitseme selle eest, et universaalteenusele üleminek oleks võimalikult muretu.

Kui sinu tänane elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toome sind automaatselt universaalteenusele üle. Anname sulle sellest kindlasti kirjaga teada. Kui sa ei soovi, et sind automaatselt üle tooksime, on sul võimalik sellest meile kirja saabumisel märku anda.

Kui sinu elektripakett on täna soodsam kui universaalteenuse hind, siis automaatselt sind üle ei tooda- Soovi korral saad universaalteenuse ise valida muutes e-teeninduses oma kehtivat elektrilepingut.

Oluline info universaalteenuse kohta

Universaalteenuse hind ei ole veel täna teada. Hind võib muutuda igal ajal, sõltudes tootmiskulude tõusust või langusest.

Leping kehtib kuni 30. aprillini 2026. Soovi korral on võimalik igal hetkel universaalteenuse paketist tasuta väljuda.

Elekter on toodetud Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri põlevkivielektrijaamades.

Kuidas kujuneb universaalteenuse lõpphind kliendile?

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus.

Kõigepealt kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel.

Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks.

Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile. Eri elektrimüüjad võivad pakkuda erinevat lõpphinda.

Korduma kippuvad küsimused

Universaalteenus on sisuliselt elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik kodutarbijad ja korteriühistud. Universaalteenusena ei saa osta elektrit äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale.

Kodutarbijale võimaldab universaalteenust pakkuda nn elektriturureform, ehk Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse muudatused.

Jah, korteriühistul on võimalik valida universaalteenuse pakett.

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijale ning kodutarbijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.

Universaalteenusena ei saa osta elektrit äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale.

Äriühing peab vajadusel olema valmis tõestama varustamist kodutarbijale.

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus.

 • Kõigepealt kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel. Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.
 • Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks. Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile. Lõpphind võib elektrimüüjatel olla erinev. Hind võib hakata muutuma iga kuu.
 • Universaalteenuse hind hakkab olema muutuv, sõltudes tootmiskulude, näiteks põlevkivi või CO2 hinna tõusust või langusest. Hind võib muutuda kord kuus, aga ei pruugi. Täpset hinda näeb Eesti Energia e-teeninduses ja kodulehel.

  Hoolitseme selle eest, et kliendile oleks universaalteenusele üleminek võimalikult muretu.

 • Kui sinu tänane elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toome sind automaatselt universaalteenusele üle. Anname sulle sellest kindlasti kirjaga teada. Kui sa ei soovi, et teda automaatselt üle tooksime, on sul võimalik sellest meile kirja saabumisel märku anda.
 • Kui sinu tänane elektripakett on soodsama hinnaga kui pakutav universaalteenuse hind, siis Eesti Energia jätkab lepingu täitmist kokkulepitud hinnaga ja sinu jaoks midagi ei muutu. Soovi korral saad ise universaalteenuse valida.
 • Kui sulle tuleb universaalteenusele üleviimise kiri, ent sa ei soovi universaalteenusega liituda, on sul võimalik meile sellest kirja saabudes teada anda hiljemalt 12. oktoobriks (k.a.) ja üleminekut ei toimu.

  Jah, soovi korral on võimalik igal kuul universaalteenuse paketist tasuta väljuda.

  Kui oled elektrilepingu korra juba lõpetanud, ei ole samadel tingimustel hiljem jätkamine enam võimalik. Võimalik on sõlmida uus elektrileping uute tingimustega.

  Kui lähed universaalteenusele üle oma praeguse elektrimüüja juures näiteks kuu keskel, siis arvestatakse universaalteenuse hinda ka tagasiulatuvalt. Ehk kui otsustad universaalteenuse lepingu sõlmida 14. oktoobril, kehtib sulle universaalteenuse hind alates 1. oktoobrist. Teise elektrimüüja juurest tulles ei ole võimalik hinda tagasiulatuvalt pakkuda.

  Elektrimüüjat vahetades hakkab universaalteenus kehtima uuest kalendrikuust juhul, kui leping hakkab sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Tarnijat vahetades ei saa tagasiulatuvalt osta elektrit universaalteenuse hinnaga.

  Jah, kui sinu praegune elektrimüüja ei osuta universaalteenust või kui soovid universaalteenuse pakkujat vahetada, võid sõlmida uue müüjaga uue lepingu.

  Elektrimüüjat vahetades hakkab universaalteenus kehtima uuest kalendrikuust juhul, kui leping hakkab sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Tarnijat vahetades ei saa tagasiulatuvalt osta elektrit universaalteenuse hinnaga.

  Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu ei rakendu kliendil, kes on sõlminud Kindel Pluss elektrilepingu enne seaduse jõustumist, st enne 23.09.2022 (k.a.). Ilma ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasuta on võimalik universaalteenusele üle minna kuni 30.09.2023.

  Jah, selleks tasub vormistada volitus, mis annab sulle õiguse lähedase energiaostuga seotud toimingute haldamiseks. Täisvolitus annab volituse saajale õiguse Eesti Energiaga asju ajada, lepinguid hallata ja arveid tasuda. Piiratud volitus annab volituse saajale õigused konkreetse viitenumbriga seotud lepingu haldamiseks ja arvelduse korraldamiseks või ainult arvelduse korraldamiseks.

  Nii täis- kui ka piiratud volitust saab anda ainult isikule, kelle isikuandmed on Eesti Energia infosüsteemis registreeritud. Seega tuleb volituse saajal vajadusel end esmalt e-teeninduses või telefoni teel kliendiks registreerida.

  Volitust saab vormistada Eesti Energia e-teeninduses.

  Üldteenus tähendab, et kliendil puudub elektrileping elektrimüüjaga. Üldteenuse klientidele hakkab 1. oktoobrist kehtima samuti automaatselt universaalteenuse hinnaarvestus. Universaalteenuse korral on sul kehtiv elektrileping enda valitud elektrimüüjaga.

  Universaalteenust saab kasutada 1. oktoobrist 2022 kuni 30. aprillini 2026. aastani.

  Jah, elektri hinnakompensatsioon rakendub kõigi elektripakettidega, sh ka universaalteenuse paketiga.

  1. oktoobrist kehtib ka elektri hinnakompensatsioon 

  Olenemata kehtivast elektripaketist saavad kõik elektri kodutarbijad alates 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 riiklikku hinnakompensatsiooni, mis on kuni viis senti kilovatt-tunni eest. Energiatoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema. Esimene hinnakompensatsiooniga arve tuleb oktoobrikuu eest ning jõuab klientideni novembris.

  NB! Toetusmeetme madalaim lävi on kaheksa senti kilovatt-tunni eest. Kui praegune fikseeritud elektrihind on kaheksa senti kilovatt-tunni eest või alla selle, siis toetus ei rakendu. Kui kehtiv fikseeritud elektrihind on nt kümme senti kilovatt-tunni eest, siis rakendub soodustus kaks senti kilovatt-tunni eest.

  Seotud teemad

  Elektripaketid

  Tutvu ka teiste elektripakettidega ja leia endale sobilik.

  Pakettidest lähemalt

  Päikesepaneelid

  Hakka ise päikesepaneelidega päiksest elektrit tootma!

  Soodne ja roheline elekter

  Saa energiatargemaks!

  Ajakohane info energiamaailmas toimuva kohta

  Energiatarkuse lehele