Iseteenindus

Universaalteenus

Riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakett

Eesti Energia pakub riiklikku universaalteenust

Universaalteenus on riigi loodud võimalus osta järgneval neljal aastal elektrit börsivälise hinnaga.

Universaalteenus on mõeldud kodutarbijatele ja kodutarbijatele elektrit vahendavatele isikutele (korteriühistud, haldusettevõtted jt).

Hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel. Tootjahinnale lisandub müüja kulukomponent.

Automaatselt ühtegi klienti universaalteenusele üle ei tooda. Soovi korral saad universaalteenuse ise valida, muutes e-teeninduses oma kehtivat elektrilepingut.

Universaalteenus

Oluline info universaalteenuse kohta

Alates 1. septembrist 2023 osutab Eesti Energia elektri universaalteenust hinnaga 19,25 s/kWh, millele lisandub kuutasu 1,99 eurot. Hind võib muutuda igal ajal, sõltudes tootmiskulude tõusust või langusest

Leping kehtib kuni 30. juunini 2023. Soovi korral on võimalik igal hetkel universaalteenuse paketist tasuta väljuda.

Universaalteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia olemasolu tagamine on seadusega pandud Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Powerile.

Lepingut sõlmima

Kuidas kujuneb universaalteenuse lõpphind kliendile?

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus.

Kõigepealt kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel.

Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks.

Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile. Eri elektrimüüjad võivad pakkuda erinevat lõpphinda.

Korduma kippuvad küsimused

Universaalteenus on sisuliselt elektripakett, mis pakub võimalust kuni 30. aprillini 2026 osta elektrit börsivälise hinnaga.

Lisaks kodutarbijatele ja kodutarbijatele elektrit vahendavatele isikutele saavad alates 1. novembrist 2022 universaalteenusega liituda ka äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

Samuti saavad universaalteenust valida mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad kuni aastase elektritarbimise 1 GWh täitumiseni.

Universaalteenust võimaldab tarbijatele pakkuda nn elektrituru reform ehk elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse muudatused.

Jah, korteriühistul on võimalik valida universaalteenuse pakett.

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijale ning kodutarbijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus.

 • Kõigepealt kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel. Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.
 • Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks. Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile. Lõpphind võib elektrimüüjatel olla erinev. Hind võib hakata muutuma iga kuu.
 • Universaalteenuse hind on muutuv, sõltudes tootmiskulude, näiteks põlevkivi või CO2 hinna tõusust või langusest. Hind võib muutuda kord kuus, aga ei pruugi. Täpset hinda näeb Eesti Energia e-teeninduses ja kodulehel.

  Automaatselt ühtegi klienti universaalteenusele üle ei tooda. Soovi korral saad universaalteenuse ise valida, muutes e-teeninduses oma kehtivat elektrilepingut.

  Jah, soovi korral on võimalik igal kuul universaalteenuse paketist tasuta väljuda.

  Kui oled elektrilepingu korra juba lõpetanud, ei ole samadel tingimustel hiljem jätkamine enam võimalik. Võimalik on sõlmida uus elektrileping uute tingimustega.

  Alates 1. jaanuarist 2023 Eesti Energia universaalteenuse hinda tagasiulatuvalt ei paku.

  Kui lähed universaalteenusele üle oma praeguse elektrimüüja juures näiteks kuu keskel, siis hakkab uue paketiga leping kehtima alates järgneva kuu 1. kuupäevast. Teise elektrimüüja juurest tulles algab uus leping liitumispäevast 14 päeva hiljem ehk 15. päeval.

  Jah, kui sinu praegune elektrimüüja ei osuta universaalteenust või kui soovid universaalteenuse pakkujat vahetada, võid sõlmida uue müüjaga uue lepingu. Tarnijat vahetades ei saa tagasiulatuvalt osta elektrit universaalteenuse hinnaga.

  Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu ei rakendu kliendil, kes on sõlminud Kindel Pluss elektrilepingu enne seaduse jõustumist, st enne 23.09.2022 (k.a.). Ilma ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasuta on võimalik universaalteenusele üle minna kuni 30.09.2023.

  Jah, selleks tasub vormistada volitus, mis annab sulle õiguse lähedase energiaostuga seotud toimingute haldamiseks. Täisvolitus annab volituse saajale õiguse Eesti Energiaga asju ajada, lepinguid hallata ja arveid tasuda. Piiratud volitus annab volituse saajale õigused konkreetse viitenumbriga seotud lepingu haldamiseks ja arvelduse korraldamiseks või ainult arvelduse korraldamiseks.

  Nii täis- kui ka piiratud volitust saab anda ainult isikule, kelle isikuandmed on Eesti Energia infosüsteemis registreeritud. Seega tuleb volituse saajal vajadusel end esmalt e-teeninduses või telefoni teel kliendiks registreerida.

  Volitust saab vormistada Eesti Energia e-teeninduses.

  Universaalteenust saab kasutada 1. oktoobrist 2022 kuni 30. juunini 2023. aastani.

  Universaalteenusele üleminek tootmislepingut ei mõjuta. Saad elektrienergiat osta läbi universaalteenuse, kuid toodetud energiat müüa endiselt börsihinna järgi.

  Seotud teemad

  Elektripaketid

  Tutvu ka teiste elektripakettidega ja leia endale sobilik.

  Pakettidest lähemalt

  Päikesepaneelid

  Hakka ise päikesepaneelidega päiksest elektrit tootma!

  Soodne ja roheline elekter

  Saa energiatargemaks!

  Ajakohane info energiamaailmas toimuva kohta

  Energiatarkuse lehele