Põletatud põlevkivi

Põlevkivi kõrgel temperatuuril põletades eraldub suitsugaasidest ülipeente osakeste ja suure kaltsiumisisaldusega lendtuhk, mida tuntakse turul põletatud põlevkivina.

Tootest

Põletatud põlevkivi on määratletud REACH-määruse kohaselt kemikaalina ja registreeritud Euroopa Kemikaaliameti andmebaasis. Registreering lubab toote transportimist Euroopa Liidu piires (REACH-registreerimisnumber: 01-2119703178-42-0002).

Oleme huvitatud koostööprojektidest, et uurida uusi võimalusi tuha kasutamiseks.

Koostöösoovi korral võtke meiega ühendust sales.ash@energia.ee

Põletatud põlevkivi peamised kasutusvaldkonnad

Müük, hinnapäringud ja tagasiside

Lauri Laanemäe
Kütuste portfellihaldur
sales.ash@energia.ee
+372 5380 4618

Arina Koroljova
Tehnoloog
arina.koroljova@energia.ee
+372 5373 2277