Kasvame täna, ootame sind
VÕRGUTEENUSE JUHTIJA

Juhtimiskeskus vastutab kõikide ettevõtte hallatavate teenuste kvaliteetse käideldavuse tagamise eest ja seda 24/7. Teenuste portfelli kuuluvad elektri-, tänavavalgustus- ja sidevõrgud ning elektriautode laadimistaristu.

Kasvame koos täna, et muuta homset energiamaailma.

Sinust sõltub! Võrguteenuste juhtijana juhid teenuseid reaalajas. Sinu ülesandeks on hallatavates võrkudes tagada teenuste järjepidev ja kvaliteetne toimimine ja ohutu tööde korraldamine ning süsteemirikete korral teenuste taastamise operatiivnejuhtimine. See hõlmab endas hallatavates võrkudes plaaniliste lülitamiste juhtimist, avariide likvideerimise juhtimist ja teostatud toimingute kandmist infosüsteemidesse.

Meiega saad:

 • teha vastutusrikast ja huvitavat tööd, mis hõlmab endas suurt osa elektrivõrguga seotud problemaatikast alates elektriohutusest kuni telejuhtimiseni;
 • panustada ettevõtte kasvuloosse side- ja tänavavalgustusvõrkude ning elektriautode laadimistaristu operatiivjuhtimisega seotud tegevustega;
 • töötada kiiresti arenevas energeetikavaldkonnas, mis pakub eneseteostus- ja arenguvõimalusi ning hindab sinu panust loomaks väärtust, mis mõjutab igat Eesti elanikku!
 • olla osa sõbralikust, kokkuhoidvast ja asjatundlikust meeskonnast, kus on oma ala parimad eksperdid;
 • liituda Eesti Energia spordiklubi ja tervisekindlustusega. Hoolime sinu tervisest!

Ootame just sind, kui:

 • oled omandanud või omandamas energeetikaalast kõrgharidust, kasuks tuleb A-pädevus või eeldused selle saamiseks;
 • sind iseloomustab hea väljendus- ja suhtlemisoskus;
 • oled oma töös iseseisev, tasakaalukas ja vastutustundlik;
 • teadvustad probleeme, jagad infot, teed kaalutletud otsuseid ja suudad keskenduda ka pingelises olukorras;
 • sul on soov ennast järjepidevalt arendada;
 • valdad heal tasemel eesti keelt ja vähemalt algtasemel inglise keelt;
 • oled valmis töötama graafiku alusel (sh nädalavahetustel) 12-tunnistes vahetustes. Lisatasu öösel töötamise eest;
 • kasuks tuleb vähemalt aastane kogemus elektriseadmete ehitus- või hooldustöödel.

Kus? Tallinn

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Peeter Pokkinen telefonil 5108446 või e-posti teel [email protected] Värbamisteekonna kohta jagab infot värbamise ja töösuhete partner Geir Rindla-Nael e-posti teel [email protected] ja telefonil 5389 4954..

Ootame sinu CV-d CV-Online`i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 28.02.2023.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.