Iseteenindus

Kuidas kodus jäätmeid liigiti koguda?

Kontrolli oma teadmisi prügi liigiti kogumisest nii, et lohistad prügi õigesse kasti!

Jäätmete liigiti kogumine kodus on väga oluline, sest jäätmed, mis on liigiti kogutud, on võimalik suunata ringlusesse. Olmejäätmete kasti ei tohiks panna metalli, paberit, kilet, pakendeid ega ka ehitusjäätmeid.

Alustan