Iseteenindus

Ehitajale ja maaomanikule

Võrgu asukohaandmed

Projektide kooskõlastamine

Kaitsevööndis tegutsemine

Talumistasud

Tehnilised tingimused siderajatistele

Teenus on mõeldud eelkõige projekteerijatele, kinnisvaraarendajatele või ehitajatele, kes soovivad liituda Enefiti operaatorineutraalse sidevõrguga või juba olemasolevat võrku ümber ehitada.

Loen lähemalt

Vaata teisi teenuseid

Taristuettevõttele

Digitaalsed teenused, mis juhivad taristu haldussüsteeme

Teenustest

Arendajale

Oleme partneriks erinevate taristulahenduste väljatöötamistel

Vaatan lahendusi

Omavalitsusele

Oleme abiks hea elukeskkonna loomisel, hoidmisel ja arendamisel

Vaata lähemalt