Avaleht  »  Elekter »  Näidud » 

Näidud

Elektrilevile näidu teatamiseks logige palun sisse. Sisenen e-teenindusse
 • Kas mul on vaja näitu teatada?

  Kui Teie tarbimiskohta on paigaldatud kaugloetav arvesti ning see on infosüsteemidega ühendatud, pole Teil vaja oma võrguettevõtjale näitu teatada. Sellisel juhul jõuavad näidud kaugloetava arvesti abil võrguettevõtjani automaatselt. Elektrikoguseid, mida igas kuus olete tarbinud, näete arvetel ja/või võrguettevõtja e-teeninduses.

  Kui Teie tarbimiskoht on Elektrilevi võrgupiirkonnas, näete ka meie e-teeninduses, kas Teie tarbimiskoht on kauglugemisel. Kauglugemise korral puudub Teil võimalus e-teeninduses näitu sisestada ja edastada, seal on märge, et arvesti on kaugloetav.

 • Millal pean näitu teatama?

  Näiduteatamise tingimused määrab võrguettevõtja, kelle piirkonnas Teie tarbimiskoht asub. Elektrilevi ootab oma piirkonna klientidelt näite kuu kolmest viimasest päevast kuni järgmise kuu kolmanda kuupäevani. Näiteks märtsi näitu saab e-teeninduses teatada 29. märtsist kuni 3. aprillini.

  Kui Te näitu ei teata, prognoosib Elektrilevi Teie varasema elektritarbimise põhjal elektritarbimise koguse. Kaugloetava arvesti korral pole näitu vaja teatada. Elektrilevi ootab näitu kindlasti vähemalt kord aastas ning ka siis, kui vahetate elektrimüüjat või kui võrguteenuse hinnakiri muutub.

 • Kui jään näidu teatamisega hiljaks?

  Avatud elektriturul väljastatakse arveid iga kuu ning seetõttu on oluline teatada näidud õigel ajal. Kui näit jääb õigel ajal teatamata, prognoosib võrguettevõtja tarbitud elektrikoguse Teie keskmise elektritarbimise järgi. Kui Teile prognoositud näit ei sobi, soovitame õige näidu teatada järgmisel näiduperioodil ja selle näidu järgi korrigeeritakse ka Teie elektritarbimise andmeid.

 • Kellele näitu teatada?

  Elektriarvesti näitu tuleb teatada võrguettevõtjale, kelle piirkonnas on Teie tarbimiskoht. Näitude põhjal arvutab võrguettevõtja Teie elektritarbimise ning edastab andmed Eleringi andmelattu. Andmelattu edastatud info põhjal koostavad elektrimüüjad arved.

  Kui Teie tarbimiskoht on Elektrilevi võrgupiirkonnas, saate näitu teatada ka meie e-teeninduses.

 • Mille eest ja kuhu tuleb arve?

  Arved elektrienergia ja/või Elektrilevi võrguteenuse eest koostame hiljemalt 12. kuupäevaks ja saadame Teiega kokkulepitud aadressile. Koostame Teile arveid, kui olete meiega sõlminud elektrilepingu või kui Elektrilevi võrgupiirkonna kliendina ei ole Te sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga ehk ostate elektrit üldteenuse korras. Oleme Elektrilevi volitatud elektrimüüja.

  Lisaks oleme Elektrilevile arveldusteenuse partner. Seetõttu koostame arveid ka Elektrilevi võrguteenuse eest. Võrguteenusega kaasneb alati taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis. Arve kujunemisest lähemalt »

 • Kuidas e-teeninduses näitu teatada, kui leping ei ole minu nimel?

  E-teeninduses saate näitu teatada ka siis, kui Te ise pole meiega elektrilepingut sõlminud. Lepingu omanik saab soovi korral Teile anda volituse tema eest elektrinäitu teatada. Volitusi saab anda nii oma kõigile või ka ainult ühele tarbimiskohale. Volitamisest lähemalt »

Elektrilevile näidu teatamise võimalused

Saada elektrinäit nutikalt mobiiliäpiga

Äpist lähemalt »

E-teenindus

Eesti Energia e-teenindus on kõige turvalisem ja kiirem elektriarvesti näidu teatamise kanal. Kohe pärast näidu sisestamist saate tagasisidet, kas näit jõudis meile ja kas see on korrektne.

Näitu saate teatada ka Elektrilevi e-teeninduses »

Lühisõnumiga numbrile

1545

KLIENT 00000000000 LEP 00000000
P 00000
või
KLIENT 00000000000 LEP 00000000
P 00000 S 00000

Lähemalt »

Näidutelefon

800 4545

Näidutelefon 800 4545 on ööpäev läbi töötav automaatvastaja, millele saab helistada ainult lauatelefonilt.

Lähemalt »

Klienditelefon

777 1545

Helistades klienditelefonil 777 1545, vajutage näiduteatamiseks klahv 1.

Lähemalt »