Avaleht  »  Elekter »  Näidud » 

Näidud

Millal näitu teatada?

Ootame Teie elektrinäitu alates kuu kolmest viimasest päevast kuni järgmise kuu kolmanda kuupäevani. Kui eelistate teatada näitu harvem kui kord kuus, prognoosib Elektrilevi kuudel, mil Te näitu ei teata, elektritarbimise koguse Teie varasema tarbimise järgi.

Kui soovite arvet kindlasti enda teatatud näitude põhjal, palume Teil teatada näit kuu lõpu seisuga hiljemalt uue kuu 3. kuupäevaks, v.a kauglugemisel tarbimiskohad. Kindlasti on vaja näitu teatada vähemalt kord aastas ning ka siis, kui vahetate elektrimüüjat või kui võrguteenuse hinnakiri muutub.

Kellele pean näitu teatama?

Elektriarvesti näidud tuleb teatada võrguettevõtjale, kelle piirkonnas on Teie tarbimiskoht. Iga võrguettevõtja on kehtestanud selleks oma reeglid ja kanalid.

Kui olete siiani olnud Eesti Energia klient ehk tarbimiskoht on Elektrilevi võrgupiirkonnas, saate näitu edasi teatada täpselt nii, nagu Te seda kogu aeg olete teinud, sest ka Eesti Energia teenindab Elektrilevi kliente.

Soovitame näiduteatamiseks meie e-teenindust või Elektrilevi e-teenindust aadressil elektrilevi.ee.

Millal ja kuhu tuleb arve?

Avatud elektriturul võib näiduteatamisest arve koostamiseni kuluda kuni 12 päeva. Võrguettevõtjad, sh Elektrilevi, edastavad klientide tarbimisandmed iga kuu Eleringi andmelattu hiljemalt 9. kuupäevaks. Seejärel saame nende andmete põhjal koostada ja saata oma klientidele elektriarved. Kõigile klientidele koostame arved korra kuus.

Saadame arve aadressile, mille olete meile andud arvete edastamiseks. Eesti Energialt saate arveid juhul, kui olete sõlminud meiega elektrilepingu ja/või olete Elektrilevi võrgupiirkonna klient. Eesti Energia koostab ja väljastab ka Elektrilevi arveid. Kogu info arvete kohta on arvete lehel »

Paindlik näiduteatamine

Paindlik näiduteatamine sobib, kui Teie tarbimiskoht on Elektrilevi võrgupiirkonnas, tarbimiskoha peakaitse on kuni 63 A või tegemist on jaotatud võrguühendusega, näiteks korter ning tarbimiskoht ei ole seotud kauglugemissüsteemiga.

Paindliku näiduteatamise korral ootab Elektrilevi Teilt näitu vähemalt üks kord aastas, soovitavalt siis, kui on toimunud muutusi hindades, näiteks muutub võrguteenuste hinnakiri või taastuvenergia tasu. Muul ajal prognoosib Elektrilevi Teie kuu elektritarbimise koguse eelneva elektritarbimise ja tüüptarbimisegraafiku põhjal ja edastab need andmed Eleringi andmelattu arvete koostamiseks. Soovitav on aeg-ajalt siiski kontrollida, ega prognoositud näit ja tegelik näit üksteisest oluliselt erinevad ole. Kui erinevad, edastage tegelik näit, millega Elektrilevi arvestab järgmistel prognoosimistel.

Tüüptarbimisgraafikud »

Paindliku näiduteatamise valimine

Paindliku näiduteatamise valimiseks logige palun meie e-teenindusse sisse. Sisselogituna on näha, millist tüüpmaksegraafikut Teie tarbimiskohale pakume, kui otsustate valida paindliku näiduteatamise.

Sisenen

Volituste andmine

Kui soovite, et keegi teine, näiteks pereliige, üürnik või ettevõtte töötaja haldab Teie või ettevõtte elektrilepinguid, teatab näite ja korraldab arveldamist Eesti Energia ja võrguettevõtja Elektrileviga, saate talle anda selleks vajalikud volitused.

Lähemalt volitamisest »

Teised võimalused näidu teatamiseks

Kui Teile mingil põhjusel ei sobi internetikeskkonna kaudu näidu teatamine või paindliku näiduteatamisega tasumise võimalus, saate näidu teatada veel kas mobiiltelefonilt lühisõnumit saates või helistades meie näidutelefonile.

Lähemalt teistest näidu teatamise viisidest »

Loobuge näidukaardist

Loobuge paberist näidukaardist ning teatage oma elektrinäidud interneti kaudu. Meiega koos paberit kokku hoides aitate säästa loodust!

Loobun näidukaardist »