Iseteenindus

Sidevõrgu ja rajatise talumise tasu taotlus maatulundusmaale

Kinnistu/Hoone omaniku andmed:
Nimi on kohustuslik
Isikukood on kohustuslik
E-post on kohustuslik
Telefon on kohustuslik
Aadress on kohustuslik

Kinnistu/Hoone esindaja andmed(täidetakse, kui on esindaja):

Kinnistu/hoone andmed:
Sisestage katastriüksuse nimetus
Sisestage katastritunnus
Sisestage kaasomandi korral kaasomandi osa suurus
SOOVIN TASU ENEFIT CONNECT SIDEVÕRGU JA -RAJATISE TALUMISE EEST PANGAKONTOLE:
Sisestage pangakonto omanik
Sisestage pangakonto number
OLEN TEADLIK, ET:

Kohustuslik väli

Kohustuslik väli

Kohustuslik väli