Iseteenindus

Sertifitseerimistaotlus

AK VO-7-0 E V14 ek 02.12.2019.a

Kandidaadi andmed

Eesnimi, perekonnanimi on kohustuslik
Isikukood on kohustuslik
Sünnikuupäev on kohustuslik
Tööandja (töökoht) on kohustuslik
Katse standard on kohustuslik
Lisanõuded on kohustuslikud


Sertifitseerimise andmed

Soovitud sertifitseerimise andmed Kontrollproov 1 Kontrollproov 2
Keevituse protsess
Leht või toru
Keevisliite tüüp
Põhimetalli grupp
Lisamaterjali tüüp / märgistus
Kaitsegaasid
Abimaterjalid
Kokkukeevitatava materjali paksus, mm
Toru väline läbimõõt, mm
Keevituse asend
Keevisõmbluse üksikasjad
Taotlusele on lisatud WPS nr
Keevitusseadmed (EN ISO 14732)
Tööalaste teadmiste kontroll (nõutakse EN ISO 14732 järgi)
Palun vali vähemalt üks
Palun vali vähemalt üks

Soovitud kuupäev on kohustuslik
Soovitud koht on kohustuslik
Aadress on kohustuslik


Kontaktandmed

Aadress on kohustuslik
Kontaktisik on kohustuslik
Kontakttelefon on kohustuslik
E-post on kohustuslik


Taotluse esitaja:

  • on tutvunud ja nõus keevitajate / operaatorite sertifitseerimisskeemiga, tasumise tingimustega, sertifikaatide kasutamise ning kinnitamise/järelevalve reeglitega;

    NB! Perioodilise kinnitamise/järelevalve puudumisel muutub sertifikaat kehtetuks.
    Sertifikaat on sertifitseerimisasutuse omand ja sertifikaadi peatamisel või tühistamisel tuleb see lisatingimusteta sertifitseerimisasutusele tagastada.
  • annab nõusoleku sertifitseerimisandmete töötlemiseks (sh säilitamiseks) ja kehtivate sertifikaatidega isikute andmete avaldamiseks sertifitseerimisasutuse andmebaasis. Avaldamisele kuulub keevitaja ees- ja perekonnanimi, sertifikaadi number, sertifikaadi kehtivusaeg ning sertifitseerimise valdkond;
  • omab õigust esitada apellatsiooni või kaebust;
  • omab võimalust esitada mõistlikkuse piires taotlus erivajadustega arvestamiseks (kirjutada lisainfo lahtrisse).

  • Kohustuslik väli