Meie teenuspaketid

Gaasiveesoojendi hooldus


Tööle kuluv aeg: ca 30 min

HIND
Eesti Energia kliendile 47 EUR
Tavahind 52 EUR

Hind kehtib Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnades. Väljaspool nimetatud linnu lisandub tööle kohalesõidu tasu 0,6 EUR/kmEesti Energia kliendile 33 EUR
Tavahind 36 EUR


Gaasikatla hooldus


Tööle kuluv aeg: ca 1 h 30 min

HIND
Eesti Energia kliendile 70 EUR
Tavahind 78 EUR

Hind kehtib Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnades. Väljaspool nimetatud linnu lisandub tööle kohalesõidu tasu 0,6 EUR/kmEesti Energia kliendile 33 EUR
Tavahind 36 EUR


Gaasipliidi paigaldus


Tööle kuluv aeg: ca 1 h 30 min

HIND
Eesti Energia kliendile 49 EUR
Tavahind 55 EUR

Pakume teenust vaid Tallinnas ja Harjumaal. Väljaspool Tallinna lisandub tööle kohalesõidu tasu 0,6 EUR/kmEesti Energia kliendile 33 EUR
Tavahind 36 EUR


Teenustest lähemalt

Gaasiveesoojendi töötab tõhusalt ja ökonoomselt, sest vee soojendamist alustatakse alles siis, kui sooja vett tegelikult vajatakse. Veesoojendid sobivad ideaalselt korteritesse, kus puudub tsentraalne soojaveevarustus.

Regulaarsel hooldamisel seadme eluiga pikeneb ja rikete võimalus väheneb. Soovitame gaasiveesoojendeid hooldada korra aastas, et kontrollida seadme töökindlus ja ohutus.

Tööle kuluv aeg on ca 30 min
Soovituslik hooldusvälp: 1 aasta

Gaasiveesoojendi hoolduse käigus teostatakse:

 • Seadme toimimise kontroll ja visuaalne ülevaatus. Gaasilekke kontroll.
 • Soojusvaheti kontroll ja vajadusel puhastus
 • Põleti kontroll ja vajadusel puhastus
 • Veefiltri kontroll ja vajadusel vahetus
 • Pilootleegi põleti ja düüside puhastus

Tänapäevased gaasiküttekatlad on ökonoomsed ja mugavad küttelahendused. Gaasikütte kasutegur on ligi 90% mis tähendab, et gaasist võetakse välja kogu võimalik saadav energia. Madalate paigaldus- ja hoolduskulude tõttu on tegemist väga populaarse kütteliigiga.

Regulaarsel hooldamisel seadme eluiga pikeneb ja rikete võimalus väheneb. Soovitame gaasikatlaid hooldada korra aastas, et kontrollida seadme töökindlust ja ohutust.

Hooldust teostame Bosch (Junkers), Viessmann ja Wolf kateldele.

Tööle kuluv aeg on ca 1h 30 min
Soovituslik hooldusvälp: 1 aasta

Gaasikatla hoolduse käigus teostatakse:

 • Seadme toimimise kontroll ja visuaalne ülevaatus. Gaasilekke kontroll
 • Töörežiimi kontroll
 • Soojusvaheti kontroll ja vajadusel puhastamine
 • Põleti ja põletikambri kontroll ja vajadusel puhastus
 • Süüte ja ioniseerimiselektroodi kontroll
 • Sifooni puhastamine ja paisupaagi kontroll
 • Sooja vee tootmise kontroll
 • Põlemisparameetrite mõõtmine
 • Veefiltri puhastus
 • Gaasifiltri kontroll ja vajadusel puhastus

Gaasipliidi paigaldus vajab pädeva spetsialisti erioskusi. Selleks, et paigaldus oleks teostatud ohutult ja nõuetekohaselt, kutsuge abiks Eesti Energia tehnikud.

Tööle kuluv aeg on ca 1h 30 min

Gaasipliidi paigalduse käigus teostatakse:

 • Gaasipliidi eemaldamine pakendist ja komplektsuse kontroll
 • Paigaldamine vastavalt tootjapoolsele juhendile
 • Pliidi ühendamine gaasi- ja elektrivõrku vastavalt kehtivatele seadustele ja nõuetele
 • Katsetamine ja vajadusel seadistamine
 • Soovi korral lühike pliidi kasutuskoolitus

Miks Eesti Energia?

 • Kindel kvaliteet - hooldusi viivad läbi põhjalikult koolitatud ja litsentseeritud hooldemeistrid
 • Usaldusväärne - kõikide tehtud tööde kohta koostatakse ülevaatlik akt
 • Muretu - tuletame sulle ise meelde, kui gaasiseadme hooldusaeg on saabumas ning vaatame alati üle ka vingugaasiandurite töökorras oleku