Iseteenindus

Teadmiste eksport

Meil on 100 aastat kogemust põlevkivi kaevandamises ja töötlemises

Eesti on suurimas mahus põlevkivi väärindav riik ja meie teadmised on hinnatud kogu maailmas.

Samas on maailma põlevkivivarud väga suured ja on teisigi riike, kes arendavad põlevkivist energia tootmist või soovivad seda kasutusele võtta. Seepärast on meil võimalik eksportida oma teadmisi kaevandamise, tootmise, keskkonnamõjude vähendamise osas või pakkuda kogenud spetsialistide projektijuhtimise teenust üle kogu maailma.

Põlevkivivarude kaart
Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.

Põlevkivielektrijaam Jordaanias

Oluline teadmiste ekspordi projekt on 554 MW võimsusega Jordaania põlevkivielektrijaama ja karjääri arendamine. Tänu Eesti põlevkiviteadlastele ja inseneridele, väheneb tulevikus oluliselt Jordaania energiasõltuvus ja jaam katab 10% kogu riigi energiavajadusest.

Loen lähemalt

Eesti Energia põlevkivimaardla Ameerika Ühendriikides Utah osariigis

Hinnanguliselt asub 80% kogu maailma põlevkivivarudest Ameerika Ühendriikides. 2011. aastal omandas Eesti Energia Utah osariigi Uintah maakonnas põlevkivivaru, mille hinnanguline suurus on 6 miljardit tonni.

Hetkel käivad ettevalmistustööd, mille raames hinnatakse tööstuse rajamise keskkonnamõjusid ja uuritakse insenertehnilisi lahendusi. Projekti käigus paneme proovile oma ainulaadse oskusteabe, et luua väärtust nii Utah osariigi elanikele kui ka Eestile.

Loen lähemalt

Uurime erinevate põlevkiviliikide omadusi

Meie pikaajaline kogemus põlevkivi töötlemisest on mujal maailmas kõrges hinnas. Peale Eesti, Jordaania ja USA põlevkivi on Eesti Energia spetsialistid uurinud põlevkivimaardlaid ka Mongoolias, Marokos, Serbias, Türgis ja Myanmaris.

Frankfurdis asuval Enefit-tehnoloogia laborseadmel oleme teinud katseid lisaks Eesti, Jordaania ja USA põlevkivile ka Hiina põlevkiviga, et koguda andmeid teadus- ja projekteerimistöödek.

Praegu teeb Eesti Energia uurimisgrupp koostööd riigiettevõtete Turkish Petroleum ja Turkish Coal Enterpises, et viia läbi geoloogiline uuring ning analüüsida kohaliku põlevkivi omadusi ja kvaliteeti.

Nii arendame oma põlevkivi-alast oskusteavet, et muuta põlevkivi kaevandamine ja sellest energia tootmine tõhusamaks ja loodust säästvamaks nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Loen lähemalt

Seotud teemad

Taastuvenergia

Taastuvenergia tootmisega tegeleb Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green

Taastuvenergiast

Tehnoloogia

Targa tehnoloogia abil tõhusama ja loodust säästva elektritootmiseni

Tehnoloogiast

Kontaktid

Leia meie kontaktid siit lehelt:

Võta ühendust