Iseteenindus

Kaevandamine

Kaevandame minimaalse jalajäljega

Oleme kaevandamisvaldkonna eestvedajad

Eesti Energia kaevandab põlevkivi kahes kaevanduses. Tänu 100-aastasele kogemusele väärindame põlevkivi tõhusamalt kui kunagi varem ning meie teadmised on hinnatud kogu maailmas.

Samal ajal liigub Eesti Energia suunal, kus määrav kogus energiast toodetakse taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.

Tõhusam kaevandamine ja uued tehnoloogiad

Põlevkivi kaevandame Estonia allmaakaevanduses ja Narva karjääris. Heakorrastame kaevandatud piirkondi: istutame metsa, rajame põllumaid või leiame aladele muu otstarbe.

Et vähendada keskkonnamõju, plaanime ka Narva karjääris alustada allmaakaevandamisega, kasutades kombainkaevandamise tehnoloogiat.

Keskkonnasäästlikum ja ohutum kaevandamine

 • Oleme Estonia kaevanduse ammendunud kambriplokkidesse rajanud maailmas ainulaadse maa-aluse settebasseini ja pumpla. Tänu sellele on kaevandusvee settimisaeg pikem ning maa peale pumbatava vee heljumisisaldus peaaegu olematu.
 • Oleme Estonia kaevanduse maa-aluste 3D-mõõdistustööde tegemiseks katsetanud mehitamata roomiksõidukit Multiscope. Robot uuris tervikute seisukorda alal, millele plaanime rajada regiooni ühe suurima päikeseelektrijaama.
 • Estonia kaevanduse maa-alustes osades, kus käib aktiivne kaevandamine, levib mobiilside.
 • Enefit Poweri veoeeskiri

  Logistikaüksus hoolib selle eest, et põlevkivi, põlevkiviõli, killustik ja tuhk oleksid toimetatud kliendile õigel ajal ja õiges mahus.

  Enefit Poweri veoeeskiri » ja raudteeohutuspoliitika »

  Täiustatud kamberlaava kaevandamise meetod

  Estonia kaevanduses kasutatakse lisaks kamberkaevandamisele ka kamberlaava täiustatud tehnoloogiat. Nii püsib maapind tervikutel, kuid kaevandamine toimub korraga mitu korda pikemal, ligi 700-meetrisel töölõigul.

  Sellise meetodi eeliseks on väiksemahulised ettevalmistustööd, mis aitavad hoida põlevkivi hinda konkurentsivõimelisena.

  Lisamõju keskkonnale ei kaasne.

  Panus ringmajandusse

  Põlevkivi ja lubjakivi on maapõues kihiti. Energia tootmiseks tuleb lubjakivi põlevkivist eraldada. Lubjakivi kui rikastusjäägi laialdasem kasutamine tõstab põlevkivitööstuse lisandväärtust.

  Arendame koostööd ehitus- ja teedeehitusettevõtetega ning otsime kõrvaltootele uusi rakendusvõimalusi.

  Kaevandamisel tekkiva lubjakivi kvaliteeti on uurinud ka TalTech, kes kinnitab selle sobivust raud- ja maanteede, sh Rail Balticu ehitamiseks.

  Seotud teemad

  Keskkond

  Loodushoid on meile oluline!

  Keskkonnast

  Killustik

  Killustiku ja lubjakivi kasutamisega panustad keskkonda ja ringmajandusse

  Killustikust

  Mullaparendaja Enefix

  Looduslik mullaparendaja Enefix suurendab põldude saagikust

  Mullaparendajast