Iseteenindus

Elektri ja soojuse tootmine

Koostootmise tehnoloogia on tõhus ja keskkonnasäästlik

Eesti Energia inseneride loodud ainulaadne koostootmise tehnoloogia

Arendame Narva lähistel asuvas energiakompleksis elektri ja soojuse tootmistehnoloogiad. Elektri ja sooja tootmisel oleme üle läinud põlevkivi otsepõletamisest elektriks efektiivsemale koostootmisele.

Kasutame tootmiseks ka alternatiivseid kütuseid. Nii suudame tagada elektrienergia tootmismahu Eesti keskmise tarbimise ulatuses, hoides samas fookuses keskkonda.

Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.

Kasutame 80%
põlevkivi
sisalduvast
energiast

Kasutame ära peaaegu kogu põlevkivis leiduva energia

Narva lähistel asuvas energiakompleksis toodame elektrienergiat erinevast toorainest, sh põlevkivigaasist, mis tekib kõrvalsaadusena vedelkütuste tootmisel.

Kasutades lisaks põlevkivile ka põlevkivigaasi, kasutame ära peaaegu kogu põlevkivis leiduva energia.

Tänu tootmise kõrvaltoodetele kasvatame Eesti põldude saagikust ja rajame tuuleparke

Elektrienergia tootmisel tekib põlevkivituhka, mida saab kasutada nii põldude saagikuse suurendamiseks kui ka ehitusmaterjalide tootmiseks.

Loe lähemalt

Balti elektrijaama vana tuhaväli on vundamendiks 17 tuulikuga Narva tuulepargile, mille koguvõimsus on 39 MW. Narva tuulepargi aastase toodanguga saab ära katta umbes 28 000 kodumajapidamise elektrivajaduse. Tegemist on maailma esimese tuhaväljale rajatud tuulepargiga.


Auvere elektrijaam on näide uue põlvkonna keskkonnasäästlikust elektritootmisest

 • Kasutame alternatiivseid, sh taastuvaid energiaallikaid. Põlevkivi saab asendada kuni 50% ulatuses puidujäätmeid, kuni 20% ulatuses turba ja kuni 10% ulatuses põlevkivigaasiga
 • Elektrijaama õhuheitmed on väiksemad kui Euroopa uutele elektrijaamadele kehtestatud normid.
 • Suudab katta üle 25% Eesti elektritarbimisest.
 • Fortum logo

  Tõhus, puhas ja soodne kaugküte Narva elanikele

  Enefit Energiatootmise tütarettevõte Narva Soojusvõrk varustab soojusega ligi 55 000 elanikuga Narva linna ning pakub Eesti soodsaimat hinda.

  Ettevõttele on omistatud tõhusa kaugkütte märgis, kuna soojuse tootmiseks kasutatakse ka taastuvenergiat ja heitsoojust.

  Narva Soojusvõrgust

  Tootja poolt universaalteenusena
  müüdava elektrienergia müügilepingu põhitingimused

  Seotud teemad

  Keskkond

  Loodushoid on meile oluline

  Keskkonnast

  Vedelkütuste tootmine

  Enefit-tehnoloogia võimaldab saada energiat põlevkivist ja alternatiivsetest allikatest

  Vedelkütuste tootmisest

  Mullaparendaja Enefix

  Suurem saagikus ja kokkuhoid põllupidamise kuludelt

  Mullaparendajast