Iseteenindus

Teadus- ja arendustegevus Eesti Energias

Eesti Energia teadus- ja arendustegevus

Eesti Energia teadus- ja arendustegevus (T&A) on suunatud peamiselt enda tootmistegevuse keskkonna jalajälje vähendamisele ning klientidele kasulike ning nutikate lahenduste väljatöötamisele.

Eesti Energia peab oma teadus- ja arendustegevuses oluliseks koostööd nii Eesti kui ka välismaa ülikoolide ning teadusasutustega. Meie peamine partner on Tallinna Tehnikaülikool, samuti toimuvad olulised arendustegevused koostöös Tartu Ülikooli ning TalTechi Virumaa Kolledžiga.

Eesti Energia T&A strateegilised fookused

Kliendile kasulike, mugavate ja uuenduslike energialahenduste väljatöötamine

Elektri- ja õlitootmise muutmine jätkusuutlikuks läbi ringmajanduse ja keemiatööstuse

Rohetehnoloogiate arengu kiirendamine ja integreerimine tuleviku energiasüsteemi

Tuleviku elektrivõrgu rajamine

Kliendile kasulike, mugavate ja uuenduslike energialahenduste väljatöötamine

2022. aasta algul käivitasime uurimisprojekti koostöös Tartu Ülikooli andmeteadlastega, mille tulemusel valmib dünaamiline ja turvaline tarkvaralahendus kliendi energiakäitumise (nii tarbimise kui ka tootmise) profileerimiseks. Uuringu tulemus annab võimaluse pakkuda klientidele teenuseid läbi suurema väärtuse pakkumise.

Jätkusuutliku elektri- ja õlitootmise teekond

Elektri- ja õlitootmise muutmine jätkusuutlikuks läbi ringmajanduse ja keemiatööstuse võimaluste ning keskkonna jalajälje vähendamise. Oleme välja töötanud järkjärgulise kava, et Enefit Poweri vedelkütuseid tootvast õlitööstusest saaks hiljemalt 2040. aastaks ringmajandusel toimiv süsinikuneutraalne keemiatööstus. Keemiatööstuse toorainena kemikaalide tootmiseks kasutame põlevkivi, teiste tööstuste jääke (prügiplast, vanarehvid) ning oma tootmisprotsesside kõrvalprodukte (nt uttegaas ja CO2).

Loen lähemalt

Rohetehnoloogiate arengu kiirendamine ja integreerimine tuleviku energiasüsteemi

Eesti Energial on ambitsioonikas taastuvenergia kasvuplaan, mille elluviimiseks oleme käivitanud mitmeid arendusprojekte Soomes, Balti riikides ja Poolas.

Tuuleparkide arendamisel lähtume riigi strateegilistest kavadest ning planeeringutega kehtestatud nõuetest ja põhimõtetest.

Loen lähemalt

Tuleviku võrgu rajamine

Efektiivsema ning töökindlama võrgu ehitamisel on oluliseks partneriks Tallinna Tehnikaülikool, kellega koos panustatakse nii tarkvara kui riistvara arendamisse.

2022. aasta olulisteks arendussuundadeks on:

 • Rikete ennetamine läbi optimeeritud andmemudelite
 • Iseõppivad võrgujuhtimise algoritmid dispetšerite töö lihtsustamiseks
 • Uute ärimudelite erinevate elementide koostoime väljatöötamine mikrovõrgu baasil
 • Võrgutoimimise küberturvalisusega seotud arendustegevused
 • Eesti Energia kuulub mainekasse ning innovaatilisse Tööandjate 2% klubisse, mille liikmed panustavad aastas teadus- ja arendustegevusse kas 2% oma müügitulust või kuludena vähemalt miljon eurot.

  11,9 miljonit eurot

  on Eesti Energia panus teadus- ja arendustegevuse valdkonda 2022. aastal.

  Koostööpartnerid

  Euroopa Regionaalarengu Fond
  EAS
  TalTech Virumaa Kolledz
  VTT
  Tartu Ülikool
  Eesti Maaülikool
  TalTech

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi.

  Vaatan lähemalt

  Tehnoloogia

  Targa tehnoloogia abil liigume tõhusama ja loodust säästva elektritootmiseni.

  Vaatan lähemalt

  Tule tööle

  Soovid töötada Eesti eelistatuima tööandja juures, kus on head arengu- ja karjäärivõimalused?

  Tule meiega

  Jätkusuutliku elektri- ja õlitootmise teekond

  Keemiatööstuse arendamisel on Eesti Energia tugevuseks ringmajanduse põhimõtete rakendamine ning madalakvaliteediliste plastijäätmete ümbertöötlemine. Olemasolev tehnoloogiline võimekus muudab meid atraktiivseks partneriks keemiatööstuse globaalsetele ettevõtetele.

  Tallinna Tehnikaülikool on olnud juba aastakümneid kõige olulisemaks põlevkiviuuringute teostajaks maailmas. Eesti Energia koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga on keskendunud põlevkivitootmise CO2-jalajälje emissiooni viimiseks nulli läbi erinevate põletamistehnoloogia katsete.

  Koostöös TalTech Virumaa Kolledžiga viisime läbi eksperimentaaluuringuid erinevate plastikute koospürolüüsi kohta. Uuringu tulemused on andnud selge positiivse sisendi, et võime teadus- ja arendustegevustega liikuda edasi suuremal skaalal. Tehnoloogiline potentsiaal lähitulevikus keskkonnasõbralikult uueks tooteks ümber töödelda on kuni 260 000 tonni vanarehve ja 160 000 tonni jäätmeplaste aastas. Projekti tulemusena on võimalik ringlusse võtta ning keemiatööstuse tooraineks suunata kogu Eestis, Lätis ja Leedus tekkiv jäätmeplast.

  Oleme koostöös Eesti teadlastega tuvastanud kaks kõige suurema potentsiaaliga tehnoloogiat, mis teoreetiliselt sobivad Enefit 280 seadmetest emiteeritava CO2 kinnipüüdmiseks. Käimas on mõlema tehnoloogia täpsem uurimine, kus konsulteeritakse tehnoloogiapakkujatega ning viiakse läbi katseseadme testimisi.

  Rohetehnoloogiate arengu kiirendamine ja integreerimine tuleviku energiasüsteemi

  Hindame uusi päikese- ja tuuleparke arendades iga projekti võimalikku mõju keskkonnale ja inimestele. Samuti analüüsime võimalikku laiemat mõju kogukondadele. Planeerimise lahutamatu osa on põhjalik keskkonnamõjude hindamine, millega selgitame välja olulised keskkonnamõjud ja viisid nende leevendamiseks.

  2022. algavad Liivi lahte planeeritava meretuulepargi keskkonnamõjude hindamisega seotud uuringud.

  Eesti Energia panustab aktiivselt vesinikutehnoloogiate arendamisse, kaasates meeskonda teadlasi nii Eesti kui rahvusvahelistest teadusasutustest. Koostöös teadusasutustega kaardistatakse vesiniku tootmise võimalusi Eesti Energia koduturgudel.