Iseteenindus

Investorile

Kõik vajalik info investorile

Finantsaruanded ja majandustulemused

 • Eesti Energia 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 2218,2 mln eurot
  +69,0% võrreldes 2021. aastaga
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 420,4 mln eurot
  +32,4% võrreldes 2021. aastaga
 • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 333,3 mln eurot
  +37,0% võrreldes 2021. aastaga
 • Kontserni puhaskasum oli 215,7 mln eurot
  +93,5% võrreldes 2021. aastaga
 • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 128 mln eurot
  +247% võrreldes 2021. aastaga
 • Järgmised olulised kuupäevad

  5. mai 2023

 • 2023. aasta I kvartali vahearuanne
 • 3. august 2023

 • 2023. aasta II kvartali vahearuanne
 • 2. november 2023

 • 2023. aasta III kvartali vahearuanne
 • Krediidireitingud ja -analüüsid

  Moody's
  20.01.2022

  Baa3

  Väljavaade stabiilne
  Lisainfo (pdf) »

  S&P
  24.11.2022

  BBB-

  Väljavaade stabiilne
  Lisainfo (pdf) »

  Kõik investori uudised

  Finantseerimine

  31. detsembri 2022 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused nominaalväärtuses 1050 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 1,8x (normaliseeritud EBITDA-ga 2.3x). Eesti Energia võlakohustused koosnevad 500 mln euro mahus eurovõlakirjadest tähtajaga september 2023, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 55 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 80 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 7 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 408 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2022. aasta lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit Greeni pangalaenud 275 mln eurot.

  Loen lähemalt

  Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2022. aasta 31. detsembri seisuga summas 495 mln eurot. Sellest summast kuuluvad Eesti Energia emaettevõtjale 445 mln eurot, mis koosneb Euroopa Investeerimispangaga sõlmitud kahest pikaajalisest laenulepingut kogumahus 245 mln eurot ja korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 200 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2023 kuni september 2025). Tütarettevõtja Enefit Greeni kasutusse võtmata laenud olid 2022. aasta 31. detsembri seisuga summas 50 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS aastaaruandest. Eesti Energia emaettevõte sõlmis 2023. aasta veebruaris jätkusuutliku sündikaatlaenu lepingu (Sustainability Linked Loan) mahus 600 mln eurot, 5 aastase tähtaja ja ujuva intressimääraga finantseerimaks 2023. aasta septembris aeguvate võlakirjade tagasiostu ja grupi süsinikuneutraalsuse strateegia investeeringuid.

  2021. aasta 21. oktoobrist on Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green AS noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Rohkem infot Enefit Greeni investorite kodulehel.

  Võõrkapitali jaotus

  Võlakohustuste tagasimaksete graafik, mln EUR

  * Andmed seisuga 31.12.2022

  Võlakirjad

  Võlakiri Eurobond
  ISIN XS1292352843
  Väljaandmise kuupäev 15. september 2015
  Kupongimäär 2,384%
  Kupongimakse Kord aastas
  Korraldajad Barclays, Deutsche Bank ja Nordea
  Noteeritud London
  Maht 500 mln eurot
  Tähtaeg 22. september 2023

  Finantsaruanded

  III kvartal

 • Eesti Energia 2022. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 657,1 mln eurot (+125,9% võrreldes 2021. aasta III kvartaliga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 194,8 mln eurot (+195,7% võrreldes 2021. aasta III kvartaliga)
 • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 93,8 mln eurot (+179,2% võrreldes 2021. aasta III kvartaliga)
 • Kontserni puhaskasum oli 128,5 mln eurot (+659,5% võrreldes 2021. aasta III kvartaliga)
 • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 27,4 mln eurot (+278,5% võrreldes 2021. aasta III kvartaliga)
 • Aastaaruanne

 • Eesti Energia 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 1 313,0 mln eurot (+57,5% võrreldes 2020. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 317,6 mln eurot (+48,7% võrreldes 2020. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum oli 111,5 mln eurot (+478% võrreldes 2020. aastaga).
 • Auditeeritud aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (m4a) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 833,7 mln eurot (-10.0% võrreldes 2019. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 213,6 mln eurot (-17,8% võrreldes 2019. aastaga)
 • Kontserni puhaskasum oli 19,3 mln eurot (-45,5% võrreldes 2019. aastaga)
 • Aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia konsolideeritud müügitulu 2019. aastal 956,4 miljonit eurot (+9,3% võrreldes 2018. aastaga). Kogutulud kasvasid 1 018,5 miljoni euroni (+13,5% võrreldes 2018. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 259,8 miljonit eurot (-8,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum oli 2019. aastal 23,2 miljonit eurot (-78,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2018. aastal 875,3 miljonit eurot (+16,1% võrreldes 2017. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 283,2 miljonit eurot (+7,2% võrreldes 2017. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum 2018.aastal 106,2 miljonit eurot (võrreldes 100,8 miljoni euroga 2017. aastal).
 • Aastaaruanne 2018 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2017. aastal 753,9 miljonit eurot (+1,6% võrreldes 2016. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 264,2 miljonit eurot (-19,3% võrreldes 2016. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum 2017.aastal 100,8 miljonit eurot (võrreldes 171,0 miljoni euroga 2016. aastal).
 • Aastaaruanne 2017 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2016. aastal 742,1 miljonit eurot, mis on 4,5% madalam võrreldes 2015. aastaga.
 • Kontserni EBITDA ulatus 327,3 miljonit euroni (+23,2% võrreldes 2015. aastaga), mis on ajaloo kõrgeim tulemus.
 • Kontserni puhaskasum oli 171,0 miljonit eurot (+130,5 miljonit eurot võrreldes 2015. aastaga).
 • Aastaaruanne 2016 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2015. aasta konsolideeritud müügitulud olid 777 miljonit eurot (-11,7% ehk -103,2 miljonit eurot võrreldes 2014.aastaga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 266 miljonit eurot (-14,9% ehk -46,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 40 miljonit eurot (-74,6% ehk -118,8 miljonit eurot).

  Aastaaruanne 2015 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2014. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 880 miljonit eurot (-8,9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 312 miljonit eurot (+0,6%) ja puhaskasum 159 miljonit eurot (-0,1%).

  Aastaaruanne 2014 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2013. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 966 miljonit eurot (+18%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 310 miljonit eurot (+12%) ja puhaskasum 160 miljonit eurot (+107%).

  Aastaaruanne 2013 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2012. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud äritulud olid 868 miljonit eurot (+1%), kulumieelne ärikasum 278 miljonit eurot (+5%) ja puhaskasum 77 miljonit eurot (-48%).

  Aastaaruanne 2012 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  2011. majandusaasta oli Eesti Energia jaoks tuleviku kindlustamise aasta. Täna käsil olevate projektide ja algatuste elluviimisest sõltub Eesti Energia edu, tugevus ja konkurentsivõime tulevikus.

  Aastaaruanne 2011 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  2010. majandusaastat iseloomustavad läbi aegade parim majandustulemus, suurenenud investeeringud varustuskindlusesse ja jaotusvõrku ning elektrituru esimese osa avamine.

  Aastaaruanne 2010 (PDF) »

  Aastaaruanne

  2009/10. majandusaastal kasvatasime hoolimata majanduslangusest oma kasumlikkust ligi 70%. Kasumi jõulise kasvu taga oli edukas energiakaubandus välisturgudel, põlevkiviõli müük ja kulude kokkuhoid. 2010. aasta alguses müüsime Eesti riigile põhivõrguettevõtte Elering.

  Aastaaruanne 2009/10 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2009. aasta kevadel sõlmisime Eesti Energia ajaloo suuruselt kolmanda investeerimislepingu, mille abil paigaldame põlevkivi elektrijaamadele väävlipuhastusseadmed. Lisaks ligi 90%-lisele turuosale Eestis võitsime üle viie protsendi Läti elektriturust ja tootsime esmakordselt üle miljoni barreli põlevkiviõli.

  Aastaaruanne 2008/09 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2007/08. majandusaasta olulisemateks saavutusteks on kliendirahulolu kasv nii teenuse kui ka võrgukvaliteediga ja edukas Kõu interneti-teenuse turule toomine. Läti ja Leedu turgudele sisenemisega on Eesti Energia ainus energiaettevõtte, kes müüb elektrienergiat oma klientidele terves Baltikumis.

  Aastaaruanne 2007/08 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2006/07. majandusaasta oli Eesti Energia kontserni senise ajaloo parim. Majandusaasta olulisim sündmus oli merekaabli Estlinki kaudu esmakordne Baltimaade ja Põhjamaade elektrisüsteemide ühendamine. Eesti Energia klientide hinnangud teenusele ja üldmainele tõusid, Eesti Energiat kui tööandjat hinnatakse kõrgelt ning ettevõttega liitus 2006/07. majandusaastal mitmeid uusi tegusaid ja säravaid inimesi.

  Aastaaruanne 2006/07 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2005/06. majandusaastal saavutas Eesti Energia tugeva kodumaise elektrimüügi, elektrienergia ekspordi ning efektiivse majandustegevuse toel rekordilise puhaskasumi. Majandusaasta põhisündmus oli Eesti–Soome merekaabli Estlink ehitustööde alustamine.

  Aastaaruanne 2005/06 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2006

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2004/05. majandusaasta olulisimad sündmused olid uue keevkihttehnoloogial põhineva energiaploki töö algus, uute elektritariifide rakendamine ning Balti- ja Põhjamaid ühendava merekaabli ettevalmistustööde lõpetamine. Positiivsete tulemuste aluseks olid jõudsalt kasvanud kodumaine elektrienergia müük ja tootmiskulude optimeerimine. Suurenes nii käive kui ka kasumi marginaal.

  Aastaaruanne 2004/05 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2003/04. majandusaasta oli Eesti Energiale järjestikuliselt teine majanduslikult edukas aasta. Grupi majandustulemust mõjutas enim elektrienergia rekordiline müük. Tunnustuseks majandusaasta töötulemustele tuleb pidada seda, et reitinguagentuur Moody's tõstis Eesti Energia krediidireitingu tasemele A3. Eesti Energia tunnistati ka 2003. aasta Eesti konkurentsivõimelisimaks suurettevõtteks.

  Aastaaruanne 2003/04 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2003

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2003

  Vahearuanne (PDF) »

  Kontaktid

  Danel Freiberg

  Investorsuhete ja treasury juht

  Tel: +372 465 2887
  [email protected]

  Tellige börsiuudised e-mailile

  Nimi on kohustuslik
  E-posti aadress on kohustuslik
  Organisatsioon on kohustuslik
  Tellin börsiuudised

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Aastaaruanne

  Kuidas meil 2021. aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

  Vaatan lähemalt