Iseteenindus

Tallinna Sadam toob elektri abil Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra

12.03.2020

Eesti Energia klient Tallinna Sadam paigaldas viiele Vanasadama kaile Eestis esimese omanäolise projekti raames ABB uusimad kaldaelektriseadmed, mille kasutuselevõtt toob Vanasadamasse ja Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra.


„Tallinna Vanasadam on üks tihedama laevaliiklusega sadamaid Euroopas ning kaldaelektri võimekuse loomine on märgilise tähisega samm laevaliikluse tekitatava keskkonnamõju vähendamisel linnaruumile,“ sõnas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Arvestades paranevat õhukvaliteeti ja vähenevat müra, on see positiivne uudis nii kõigile linlastele ja Tallinna külalistele, aga ka laevaoperaatoritele, kes saavad selle läbi panustada linnaruumi keskkonna kvaliteedi arengusse.“

Esimene kaldaelektri võimekusega kai ja laeva ühendus saab valmis käesoleva aasta esimeses pooles ja hakkab teenindama Tallinki Tallinn-Stockholmi liini laevasid. Aasta teises pooles tekib võimalus ühendada kaldaelektriga ka Vanasadamas silduvad Eesti-Soome liini laevad.

"Sadam ise on täna valmis. Kuna laevad ise toimivad eraldiseisva linnana, siis selle ühendamine maismaavõrguga on kordades keerulisem. Kuna ühendamine tuleb läbi viia nii, et ohutus oleks tagatud ja tehnosüsteemid töötaksid ideaalselt, siis selle tõttu testime me igat etappi läbi. Kõige lõpus peab süsteem toimima automaatselt," rääkis Tallinna Sadama energeetikaosakonna juhataja Taavi Tilk.

Arvestuslikult väheneb seeläbi ühe reisilaeva CO2 heitmete maht 120 tonni võrra ühes kuus. Samuti avaldub laevamootorite seiskamine paranenud õhukvaliteedis, kuna sadamapiirkonna õhku paiskub vähem heitgaase ja tahkeid osakesi. Aastas jääb kokku emiteerimata ca 1400 tonni süsinikdioksiidi, 20 tonni lämmastikoktsiidi ja 800 kilo vääveloksiidi.

Paigaldatav tehniline lahendus on kõige kaasaegsem kaldalt laevale (shore-to-ship) lahendus, mille tarnib ABB, ning loob võimaluse ühendada laev maapealsesse võrku 11-kilovoldisel pingel. Ohutuse tagamiseks on kasutusel dubleeritud kontrollmehhanismid, mis tagavad kõrgepinge väljalülitumise igas ohuolukorras. Laeva ühendamiseks kaldavõrku maapealset personali ei vajata – laevameeskond juhib kaugjuhtimispuldiga kail paiknevat kaablikraanat laevaluugini ja ühendab kaabli laeva pistikuga. Laeva elektrisüsteem toimib nii üleminekul kaldaelektrile kui ka tagasiminekul generaatoritoitele ilma katkestusteta.