Iseteenindus

Kasulik lugemine: Mida õppis Estiko Tasku kaubanduskeskuse katusele päikesepaneelide paigaldamisest?

12.12.2019

Peamiselt Tartus tegutseva 100-aastase ajalooga Estiko neli põhilist tegevusala on pakendite ja pakkematerjalide tootmine, kinnisvara arendamine ja haldamine, majutusteenuse pakkumine ja energiatootmine. 2018. aastal võeti vastu otsus rajada Eesti Energia abil Tasku kaubanduskeskuse katusele päikeseelektrijaam, mis toodaks puhast elektrit kaubanduskeskuse enda tarbeks.

Estiko juhataja Ain Tammvere sõnul polnud otsus päikesepaneele paigaldada juhuslik, vaid lähtus ettevõtte strateegiast: „Vaatame Estikos energeetikat laiemalt. Paneelid oli ainult esimene samm, aga kaubanduskeskuse näitel tegeleme ka energia optimeerimise ja salvestustehnoloogiate arendamisega.“

Tammvere leiab, et Eesti Energia partneriks valimisel sai tehtud õige otsus, mis tugines usaldusel ja heal koostööl: „Nägime selgelt, et Eesti Energial on kõik asjad põhjalikult läbi mõeldud ning vastused kõigile meie küsimustele olemas. Töid teostasid kompetentsed ja kõrge kvalifikatsiooniga elektrikud, kes olid väga õppimisvõimelised. Kogu see pakett kokku oli suurepärane.“

Kõige suuremaks takistuseks nimetas Tammvere aga inimeste veenmist, et päikeseenergia näol on tegemist väärt investeeringuga, kuhu tasub panustada: „Usk oli puudu. Seega oli oluline kommunikatsioon, inimeste harimine ja veenmine. Tegime palju selgitustööd ka rentnikele, et päikeseenergiaga hoiame kõik keskkonda ja kogu hoone tervikuna saab rahalise kokkuhoiu.“

Emotsionaalse poole järel olid väljakutseks 2008. aastal ehitatud hoone ehituslikud iseärasused. „2005. aastal hoonet projekteerides ei teadnud keegi päikesepaneelidest midagi. Seega oli meil vaja teha täiendavaid investeeringuid katuse tugevdamisse, et pikendada katuse eluiga ja ennetada vajumist. Seega oleks paneele olnud märgatavalt parem paigaldada, kui hoonet ehitades oleks sellega juba ka arvestatud,“ leidis Tammvere.

Tänasel päeval katab Tasku kaubanduskeskuse päikesepark 7% kogu keskuse tarbimisest, vastates seega täpselt seatud prognoosidele. Teistele päikeseenergiast huvitatud ettevõtetele annab Tammvere nõu, et kuna projekt on tohutult keeruline, tuleb valida omale usaldusväärne partner: „Olge julged ja suhelge Eesti Energiaga, nad oskavad konsulteerida ja aidata nii tehnilise lahenduse kui ka majandusliku poole pealt – vähestel turul tegutsejatel on selline kompetents.“

Tänaseks päevaks on Estiko tütarettevõttel Estiko Energia üle Eesti 11 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 2,2 MW. Hoonete katustel paiknevad neli päikeseelektrijaama annavad otseliini kaudu kogu toodetava elektrienergia Estiko Grupi ettevõtete tarbimisse. Maapealse paigutusega seitse päikeseelektrijaama annavad oma toodangu kas lõpptarbijale või elektrivõrku.