Iseteenindus

Maikuus tõusis elektrihind mõnevõrra

10.06.2019

Elektri kuu keskmine börsihind tõusis mõnevõrra maikuus. Võrreldes aprilliga tõusis elektrihind Eestis 0,3% ehk 42,32 euroni, Lätis 1,8% ehk 44,28 euroni ja Leedus 1,4% ehk 44,11 euroni megavatt-tunnist.

Soomes aga langes elektrihind 3,9% ehk 39,84 euroni megavatt-tunnist. Elektrihind tõusis oodatust vähem, sest mai lõpus löödi tulevikutehingud Soome piirkonnas lukku hinnaga 45,10 €/MWh.

Kuigi süsteemihind Nord Pool Spoti turul mais langes, oli elektrihind Baltikumis siiski mõnevõrra kõrgem elektrijaamade hoolduste ja avariide tõttu. CO2 kvoodihind langes maikuus 2,2% ehk 25,52 euroni tonnist ning püsis kuu jooksul võrdlemisi stabiilsel tasemel. Hüdrobilanss tõusis maikuus 11,2 TWh suurusest defitsiidist 2,1 TWh suurusesse ülejääki, mis aitab elektrihinda langetada. Tänu hüdrobilansi heale seisule ja stabiliseerunud CO2 kvooditurule võib juunis oodata mõningast elektri börsihinna langust.

Turuülevaade on koostatud Eesti Energia analüütiku tänaste turuteadmiste kohaselt. Toodud info põhineb avalikul teabel ja ülevaates mainitud allikatel. Turuülevaade on esitatud informatiivse materjalina ning mitte mingil juhul Eesti Energia lubaduse, ettepaneku või ametliku prognoosina. Turuülevaates esitatud seisukohad võivad muutuda. Tulenevalt elektrituru regulatsiooni kiiretest muutustest ei ole turuülevaade või selles sisalduv informatsioon lõplik ega pruugi vastata tulevikus tekkivatele olukordadele.