Uuring: kolmandik Läti majapidamistest sooviks ise elektrit toota

16.04.2019

Kuigi päike on tihti alahinnatud energiaallikas, on Lätis näha koduklientide hulgas päikeseenergia huvi osas kiiret kasvu - viimase kolme aasta jooksul on päikesest ise energiat tootvate majapidamisete arv kahekordistunud. Selleaastane uuring näitab, et 30% Läti tarbijatest kaalub päikeseelektri lahenduste kasutuselevõttu.

Enefit Läti kodukliendi segmendi juht Mārtiņš Vancāns usub, et inimeste huvi väiketootmise vastu on põhjustatud osaliselt eelmise aasta kõrgematest elektrihindadest ning ka järjest kergemini kättesaadavatest taastuvenergia lahendustest: „Usume, et päikesepaneelidest saab kõige populaarsem vahend, mille abil vähendada koduseid elektri- ja küttekulusid. Tehnoloogilised arengud on lihtsustanud paigaldusprotsessi, vähendanud kulusid ning tasuvusperioodi pikkust. Sellele lisaks on tihti otsustav faktor see, et keskkonnasõbraliku lahenduse abil on võimalik tõsta ka oma kinnisvara väärtust.“

Enefiti kogemuse järgi valivad enamus kodumajapidamisi 3-12 kilovatise võimsusega päikeseelektri süsteeme, mis katab enamuse kodumajapidamise tarbimisest.

Kui päevasel ajal toodetakse elektrit rohkem kui tarbitakse, siis on võimalik elekter kehtiva börsihinna järgi turule tagasi müüa. Praktikas vähendab päikeseelektri süsteem elektriarvet keskmiselt poole võrra, sest kuna elektrit toodetakse kohapeal, väheneb ka võrgutasude ja riiklike maksude osakaal. Seega on päikeseelektri süsteemi tasuvusaeg enamasti 8-10 aastat, sõltudes peamiselt koduse tarbimise mahust ja süsteemi võimsusest. Praktikas on moodsad paneelid tõestanud, et töötavad väga efektiivselt ka meie laiuskraadidel.

Müüt: Eestis pole päikeseelektri jaoks päikest

Jah, Eestis on vähem otsest päikesevalgust kui mõnes lõunapoolsemas riigis, ent seda kompenseerib keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust. Näiteks on meil aastane päikesekiirguse energiahulk umbes sama suur kui kesk-Saksamaal, aga madalama temperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega.

Telli Eesti Energia turuülevaade

Kuidas liigub elektri hind? Mis mõjutab gaasihinna kujunemist? Mis on olulisemad uudised energiaturgudel? Kuidas planeerida energiaostu lähtuvalt turuolukorrast?

Ole energiaturgudel toimuvaga kursis ja telli Eesti Energia igakuine energiaturu analüüs.