Iseteenindus

Detsembris püsisid elektrihinnad novembriga sarnasel tasemel

10.01.2019

Nagu võis oodata tulevikutehingute sulgemisest novembri lõpus, püsisid detsembris elektrihinnad novembriga sarnasel tasemel. Eestis tõusis elektrihind 0,8% ehk 53,05 euroni megavatt-tunnist ja Soomes 4,5% ehk 52,32 euroni megavatt-tunnist.

Lätis ja Leedus langes elektrihind Eestile lähemale – Lätis 2,9% ja Leedus 3,3%. Mõlemas hinnapiirkonnas oli detsembri keskmiseks elektrihinnaks 53,62 €/MWh.

Eelmise aasta detsembriga võrreldes tõusis elektrihind kõigis nimetatud hinnapiirkondades keskmiselt umbes 65%. Stabiilne ebasoosiv hüdrobilanss ning CO2 kvootide hinnatõus hoidsid hinda endiselt kõrgel. Läti ja Leedu hinnavahet Eestiga aitas vähendada see, et detsembris oli Eesti ja Läti vahelisel elektriliinil vähem piiranguid kui novembris.

Aastaga kallines elekter üle 40 protsendi

Vaatame lühidalt üle ka möödunud aasta elektriturgudel. 2018. aastal kallines elektri megavatt-tund võrreldes 2017. aastaga Eestis 41,8% ehk 47,07 euroni, Soomes 41,0% ehk 46,80 euroni, Lätis 43,9% ehk 49,90 euroni ja Leedus 42,3% ehk 50,00 euroni. Eestis kehtis kõige odavam elektri tunnihind (1,59 €/MWh) 9. mail tunnil 2–3 ning kõige kallim tunnihind (255,02 €/MWh) oli 1. märtsil tunnil 9–10.

Elektrihinna kallinemise peamised tegurid olid CO2 kvooditurg ja madal hüdrobilanss Põhjamaades läbi aasta. Kui 2017. aastal vääris tähelepanu kvoodihinna tõus 8 euroni tonnist, siis 2018. aastal tõusis CO2 kvootide hind lausa 25 euroni tonnist. Tõusutrend püsis sügiseni ja peale mõningast langust jõudis kvoodihind tagasi endisele 25 €/t tasemele. Tõusu põhjuseks on kvoodituru muudatus, mis vähendab uute kvootide emiteerimist. Hüdrobilanssi mõjutas peamiselt väga soe ja kuiv suvi, mis viis hüdrobilansi vähemalt viimase viie aasta madalaimale tasemele. Oluline oli ka üldisem energiahindade tõus – näiteks saavutas kivisöeturg viimase viie aasta kalleima taseme ning naftahind tõusis kõrgeimale tasemele alates 2014. aasta lõpust.

Detsembris löödi tulevikutehingute hinnad Soome hinnapiirkonnas jaanuarikuuks lukku 59,98 €/MWh tasemel, mis annab põhjust oodata jaanuaris hinnatõusu. Tulevikutehingute põhjal võib prognoosida 2019. aasta keskmiseks elektrihinnaks umbes 53 €/MWh, mis tähendab, et 2018. aasta teises pooles valitsenud kõrgemad elektrihinnad kanduvad edasi ka 2019. aastasse.