Iseteenindus

Elektrihinda tõstsid elektrijaamade hooldused Põhjamaades ja suurenev tarbimine

11.09.2017

Augustis tõusid elektrihinnad nii Balti riikides kui ka Soomes. Soomes tõusis elektrihind 36,28 euroni megavatt-tunnist ehk 6,18%, Eestis 36,34 euroni ehk samuti 6,18%, Lätis 37,33 euroni (2,92%) ning Leedus 37,30 euroni (2,84%). Läti ja Leedu hindade vahe Eesti ja Soomega vähenes eelkõige selle tõttu, et augustis lõppesid tavapärasest suuremad piirangud Läti ja Eesti vahelisel ülekandeliinil.

Börs Keskmine €/MWh Muutus võrreldes
eelneva kuuga
Miinimum Maksimum
Nord Pool Eesti 36,34 5,85% 10,75 120,00
Nord Pool Soome 36,28 6,18% 10,75 120,00
Nord Pool Läti 37,33 2,92% 10,75 120,00
Nord Pool Leedu 37,30 2,84% 10,75 120,00

Elektrihinnad tõusid eranditult kõigis Nord Pooli hinnapiirkondades. Hinnatõusu põhitegurid olid augustis suurenenud tarbimine ning mahukad hooldustööd Rootsi tuumaelektrijaamades, kus oli hoolduses üle 4000 MW tootmisvõimsusi.

Võrdluseks võib tuua, et 2017. aastal on Eestis tootjate installeeritud kasutatavat tootmisvõimsust kokku pea 3000 MW, millest tipuajal kasutatav tootmisvõimsus ulatub natuke üle 2000 MW. Samuti annab elektri kõrgemast börsihinnast märku 4,59% tõusnud Nord Pooli süsteemihind, mis augustis oli 27,58 €/MWh. Mingil määral mõjutas elektrihinda ka CO2 kvootide hind, mis augustis tõusis 7,51%, nii et kuu keskmiseks hinnaks kujunes 5,66 €/t.

Septembri esimesel poolel annavad elektri börsihinnas ikka veel tooni Rootsis toimuvad hooldused, mistõttu võib kuu esimestel nädalatel oodata natuke kõrgemat elektrihinda. Nord Pooli süsteemihinna „kuu ette“ tulevikutehingud septembriks olid augusti lõpus 31,45 €/MWh, mis annab samuti alust oodata elektrihinna tõusu. Keskmiselt peaks elekter maksma septembris Soomes ja Eestis umbes 36,95 €/MWh ning Lätis ja Leedus umbes 39,30 €/MWh – seda eeldusel, et kõik riikidevahelised ülekandeliinid toimivad tavapäraselt. Samas aga on lootust, et kui septembri teine pool tuleb soojem, võivad elektrihinnad sel perioodil ka pisut langeda.