Iseteenindus

Elektrijaamade suvised hooldused tõstsid juulis Eestis elektrihinda

14.08.2017

Juulis tõusis elektri börsihind Eestis 12,0 protsenti ehk 34,33 eurole megavatt-tunnist. Soomes tõusis hind 11,5 protsenti, nii et elekter maksis keskmiselt 34,17 €/MWh. Lätis ja Leedus aga langes elektri hind 5,5 protsenti 36,27 euroni – seega Baltikumi hinnatase tasandus, kuid lõunanaabrite juures maksab elekter siiski rohkem kui Eestis.

Börs Keskmine €/MWh Muutus võrreldes
eelneva kuuga
Miinimum Maksimum
Nord Pool Eesti 34,33 12,01% 10,37 70,80
Nord Pool Soome 34,17 11,52% 10,37 70,80
Nord Pool Läti 36,27 -5,45% 20,27 70,80
Nord Pool Leedu 36,27 -5,45% 20,27 70,80

Börsihinna tõus oli seotud sellega, et juulis saabus tuumajaamade suviste hoolduste aeg. Suuremahulised regulaarsed hooldused planeeritakse suvehooaega, sest enamasti väheneb soojemal perioodil energianõudlus ning seega kaotavad jaamad vähem tulu võrreldes muu ajaga aastas. Tarbijatele tähendab vähenenud tootmine aga kõrgemaid elektrihindu. Hooldused Rootsi Ringhalsi tuumaelektrijaama kolmandas plokis, Soome Olkiluoto tuumaelektrijaamas ning mitmes väiksemas jaamas tingisid seega elektrihindade tõusu kõikjal Põhjamaades.

Peale hoolduste hoidsid elektri börsihinda kõrgel veel kuiv ja tuulevaikne ilm ning kivisöehinna tõus. Kuiva ilma tõttu täienesid Põhjamaade hüdroreservid sel kuul tagasihoidlikult ning seepärast vähenes turul madala hinnaga hüdroelektri osakaal. Väiksemal määral vähenes nõrga tuule tõttu tuuleenergia toodang. Põhjamaade elektrihinda tõstis ka kivisöe hinnatõus. Niisiis jõudsid nõudluse katteks turule kallimad pakkumised ja elektri börsihind kujunes tavapärasest kõrgemaks.

Samas lõppesid piirangud Eesti ja Läti vahelisel liinil, mille tõttu ühtlustus Baltikumi hinnatase ja Läti ning Leedu hinnavaheks Eestiga jäi vaid 1,94 eurot. Kuu lõpus tõusid Läti ja Leedu hinnad taas kord NordBalti kallal alanud hooldustööde tõttu. NordBalti hooldus tingib ka suurema koormuse Rootsi ja Soome vahelisel ülekandeliinil, sest seeläbi suureneb Läti ja Leedu import läbi Eesti. Mõningad erinevused Eesti ja Läti hindade vahel jäävad igal juhul püsima väikeste piirangute tõttu, mis tulenevad riikidevahelise liini eripäradest. Juuli lõpu seisuga oli Soome hinnapiirkonna tulevikutehingute hind augustikuuks 34,25 €/MWh, mis viitab sellele, et järgmise kuu elektrihind sarnaneb juuli hinnaga. Põhjamaades on oodata vihmasemat ilma ja hüdroreservide taseme taastumist, mis peaks tooma turule rohkem odavamat hüdroelektrit ja langetama elektri börsihinda.

Juuli energiaturgude ülevaate koostas praktikant Joanna Martiina Lepmets