Iseteenindus

Riskimaandamise ostustrateegia on oodatud võimalus elektrikulude planeerimiseks

10.07.2017

Eelmisest kuust pakub Eesti Energia uut riskimaandamise elektriostumudelit, mis võimaldab elektrit osta paindlikult. Esimesed kliendikohtumised on kinnitanud, et antud strateegia on midagi sellist, mida mitmed kliendid oma elektrikulude paremaks planeerimiseks soovivad kasutada.

Mis on riskimaandamise ostustrateegia?

  • Hajutab ettevõtte elektriostu riske ja on läbipaistev
  • Kogu elektrienergia ostetakse fikseeritud hinnaga ettevõttele sobivas ulatuses - saad olla kuni 100% fikseeritud ja samal ajal püsida turu madalamal osal
  • Võimalus kokku leppida hinnareferents – fikseerime ainult siis, kui hind on X €
  • Iga kord, kui lepingu jooksul tulevikutehingute hind langeb, korrigeeritakse vastavalt ka fikseeritud hinnaosa
  • Fikseerimata osa tarnitakse elektribörsi hinnaga
  • Võimalik osta nii tähtajaliselt kui tähtajatult

Küsi oma personaalselt haldurilt juba praegu järgmise lepinguperioodi elektriostu jaoks riskimaandamise strateegiat!