Iseteenindus

Rootsi, Poola ja Leedu süsteemihaldurid kavandavad „elektritoru“ läbi Poola

11.05.2017

Leedu süsteemihaldur (TSO) Litgrid teatas Rootsi, Poola ja Leedu TSO-de kavatsusest aktiveerida Poolas n-ö virtuaalne optimeerimise piirkond, mis võimaldaks alustada Põhjala elektri transiiti läbi Poola Leetu.

Leedu TSO Litgrid teatas aprillis, et 2017. aasta juulis kavatsetakse alustada elektritarneid Põhjamaadest läbi Poola. Ideaalses olukorras annaks see Leedule juurde 500 MW jagu ühendusvõimsust Põhjamaadega ning aitaks ühtlustada Leedu elektrihinda teiste piirkondadega. Selle plaani realiseerimiseks kavatsevad TSO-d aktiveerida Poolas n-ö virtuaalse optimeerimise piirkonna.

Viimane võimaldab elimineerida Poola elektrisüsteemist tulenevate piirangute mõju piiriüleste ülekandevõimsuste kasutamisele, eraldada Poola elektrituru piirangute perioodil Rootsi ja Leedu hinnapiirkondadest ning korraldada samal ajal elektritransiiti Rootsi ja Leedu vahel. Eesti Energia hinnangul vajab plaan täiendavat analüüsi kuna mõningad selle osad ei pruugi olla kooskõlas EL-i elektrituru regulatsiooniga. Tingituna plaani realiseerimise mõjudest elektrihinna kujunemisele Balti hinnapiirkondades on kaheldav ka selle plaani ellu rakendamine nii lühikese etteteatamise ajaga, sest see ei võimalda turuosalistel teha enda müügiportfellides vajalikke muudatusi.

Samuti teatas Litgrid, et 2018. aastal vahetatakse nii Leedu kui ka Rootsi poolel välja NordBalti maakaablimuhvid. Tuleviku vaates lisab see nimetatud ühendusele oluliselt töökindlust ning sellega peaksid enamjaolt lõppema ka NordBalti ootamatud rikked.