Iseteenindus

Investeerimisotsus 32MW päikesepargi ehitamiseks Eestis

31.05.2022

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse 32MW Purtse päikesepargi rajamiseks Eestis. Päikesepargi investeering on ca 19,5 miljonit eurot. Tegemist on Eesti esimese suuremahulise tuule- ja päikese hübriidlahendusega, mis kasutab sama liitumispunkti Enefit Greeni 21MW Purtse tuulepargiga, mille investeerimisotsus langetati 2022. aasta jaanuari lõpus. Päikesepargi prognoositav aastane toodang on 32GWh, mis katab enam kui 10 000 keskmise Eesti majapidamise aastase elektritarbimise. Purtse päikesepark peaks valmima 2023. aasta II kvartalis ja on osa kontserni arendusportfellist ning ambitsioonist neljakordistada taastuvenergia elektri tootmisvõimsus 1900MW tasemeni aastaks 2026 osana Eesti Energia kontserni strateegiast.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
[email protected]