Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Oled väike- või suurtootja? Nüüd saad energiat müüa fikseeritud hinnaga
Äri, Taastuvenergia

03.02.2023

Täna seisavad paljud Eesti ettevõtjad küsimuse ees, kuidas suurenenud elektrikulusid vähendada. Üks võimalus on alustada ise elektri tootmisega, kasutades selleks päikeseenergiat. Nii on võimalik toodetud elekter Eesti Energiale müüa ning selle arvelt endale tulu teenida.


Seni on tootjatele kehtinud Muutuv pakett, mis tähendab, et toodetud energia ostuhind on põhinenud Nord Pool Spot elektribörsi hindadel. Kuid nüüd on juurde lisandunud uus – Kindel pakett – mis annab ettevõtetele võimaluse müüa oma toodangut võrku fikseeritud hinnakirja alusel.

Valides Kindla paketi, saab tootja endale lisaks vastava päritolusertifikaadi, mida pakub avalikult turul ainsana Eesti Energia. Sertifikaate kasutatakse tõendamiseks, et tootja elektrienergia pärineb taastuvast energiaallikast või on loodud tõhusa koostootmise režiimil.

Lähemalt päritolusertifikaatidest

Kuidas kujuneb fikseeritud hind?

Nagu mainitud, põhineb seni kasutusel olnud Muutuv pakett suuresti börsil kehtivatel hindadel. Kindel pakett seevastu kujuneb elektrituruga seotud tulevikutehingute hindade baasil. Lepingut on võimalik sõlmida alates 12 kuust kuni 4 aastaks. Seega, olenemata, kas turg kõigub üles või alla, jääb toodangu müügihind terve lepinguperioodi vältel sulle samaks.

Soovin fikseeritud hinnaga paketti – mida pean selleks tegema?

Kindla paketiga liitumiseks on oluline, et:
 • oleksid juriidilisest isikust tootja;
 • sul on valmiskujul päikesepark;
 • sa ei ole samas tarbimispunktis ise tarbija.
 • NB! Tarbimine on lubatud üksnes elektrienergia tootmisseadete, sh inverteri elektrienergiaga varustamiseks, kui tootmisseade ei tooda.

  Kui need punktid on täidetud, tuleb müüma asumiseks esmalt sõlmida liitumisleping, mille kehtivuse eelduseks on olemasolev võrguleping. Liitumislepingut saab sõlmida vaid selle energiamüüjaga, kelle käest enda tarbeks elektrit ostate. Lisaks liitumis- ja võrgulepingule on vajalik sõlmida ka kolmas – elektri tagasiostuleping.

  Kindel vs Muutuv – kumb pakett siis ikkagi valida?

  Paketi valikul tuleks eelkõige lähtuda enda isiklikest võimalustest, soovidest ja eesmärkidest. Peamised tunnused, mis kaht paketti omavahel eristavad on hinna kujunemine ja stabiilsus ning lepingu pikkus.


  Lepingut sõlmima

  Tarbi targalt, tooda targalt. Rohkem infot elektritootmisega alustamiseks leiad Eesti Energia kodulehelt.